2 Vroeger werd een parkeerverbod aangeduid met gele strepen, maar was stilstaan toegelaten ter hoogte van campus Het Spoor.
Google Streetview Vroeger werd een parkeerverbod aangeduid met gele strepen, maar was stilstaan toegelaten ter hoogte van campus Het Spoor.

Definitief gedaan met parkeren en stilstaan aan campus Het Spoor

In de Chrysantenlaan in Mol geldt vanaf 3 augustus een definitief stilstaan- en parkeerverbod tussen de Leenhofstraat en het kruispunt met Bristolhof. “De maatregel moet de omgeving en het fietsverkeer een stuk veiliger maken voor de leerlingen van campus Het Spoor”, zegt schepen van Mobiliteit Andreas Verbeke.

Tot december 2019 waren er gele onderbroken strepen ter hoogte van de fietsingangen van campus Het Spoor in de Chrysantenlaan. Die gaven een parkeerverbod aan, maar stilstaan was er toegelaten. “Doordat stilstaan was toegelaten, blokkeerden en hinderden voertuigen de toeritten naar de fietsingangen waardoor er voor de fietsers onveilige situaties ontstonden”, blikt mobiliteitsschepen Andreas Verbeke terug.

Wijkagent

Op vraag van de school plaatste het gemeentebestuur op 2 december 2019 een proefopstelling ter hoogte van de twee fietsingangen die bestuurders verbood te parkeren en stil te staan. “Ondertussen werd de proefopstelling als positief geëvalueerd door de wijkagent en directie van de school. Leerlingen kunnen de school nu veiliger in- en uitrijden”, aldus nog Verbeke. 

Portieren

Bijkomend was de school vragende partij om het stilstaan- en parkeerverbod in de Chrysantenlaan uit te breiden vanaf de Leenhofstraat tot aan het kruispunt Bristolhof, aan de kant van de school. “Want door de proefopstelling parkeerden auto’s vooraan in de Chrysantenlaan waardoor fietsers op deze plaats geconfronteerd werden met stilstaand verkeer en openslaande portieren. Een uitbreiding van het stilstaan- en parkeerverbod was dus aangewezen.”

2 Het parkeer- en stilstaanverbod zal gelden vanaf de Leenhofstraat tot aan Bristolhof.
Gemeente Mol Het parkeer- en stilstaanverbod zal gelden vanaf de Leenhofstraat tot aan Bristolhof.

Lees meer