3 Schepen van Milieu en Natuur Bart Julliams met zijn dochter Jinte aan een van de parasietnestkasten op Kwachten.
Wouter Demuynck Schepen van Milieu en Natuur Bart Julliams met zijn dochter Jinte aan een van de parasietnestkasten op Kwachten.

Nestkasten met sluipvliegen: het nieuwste middel in de strijd tegen de processierups

De stad Geel heeft woensdag op drie locaties 24 parasietnestkasten opgehangen. In die kooitjes worden eikenprocessierupsen opgesloten samen met sluipvliegen. Die laatste zijn natuurlijke vijanden van de processierups en leggen eitjes ín de rupsen. Behalve Geel stapt in de provincie Antwerpen ook Meerhout mee in het Europese studieproject van vijf jaar.

De piek in het aantal processierupsen is ondertussen voorbij. Dit jaar verwijderde de stad meer dan 2.000 nesten. Samen met de provincie Antwerpen is het Geelse stadsbestuur nu met een proefproject met parasietnestkasten gestart, die het aantal natuurlijke vijanden van de processierupsen moet doen stijgen.

Parasietvliegen

“We vangen sluipvliegen en sluiten die samen in een kooitje op met nesten van eikenprocessierupsen. De rupsen zitten nu in hun cocon en zullen binnenkort ontpoppen tot vlinders. Die rupsen of vlinders geraken niet uit de kooi, maar de vliegen wel. De parasietvliegen gaan dan eitjes leggen in die rupsen, waardoor de vliegen kunnen overwinteren”, zegt schepen van Milieu en Natuur Bart Julliams (N-VA).

“Hun larven zullen volgend jaar in maart of april uitkomen, net in het seizoen van de eikenprocessierups. In het voorjaar gaan de vliegen weer op zoek naar gastheren, de processierupsen dus. De idee is om natuurlijke roofdieren opnieuw te introduceren in de omgevingen waar vandaag veel rupsen vastgesteld worden. Op deze manier kunnen de parasieten zich snel voortplanten in de kasten en nadien andere processierupsnesten buiten de nestkasten aanvallen.”

3 De ontwikkeling en levenscyclus van de sluipvlieg, een natuurlijke vijand van de processierups, wordt onderzocht via monitoringsnestkasten, waaruit de rupsen niet kunnen ontsnappen .
RV De ontwikkeling en levenscyclus van de sluipvlieg, een natuurlijke vijand van de processierups, wordt onderzocht via monitoringsnestkasten, waaruit de rupsen niet kunnen ontsnappen .

De stad Geel neemt via de provincie deel aan een onderzoeksproject dat vijf jaar loopt en gesubsidieerd wordt door de Europese Unie. “We maken al enkele jaren gebruik van zoveel mogelijk natuurlijke producten, met onder meer de mezenkasten en biodivers bermbeheer. Met dit project gaan we dus verder met het ingeslagen pad van natuurlijke methodes. Het studieproject van vijf jaar zal elk jaar met de provincie en Europa geëvalueerd worden.”

Vernevelingsproduct

Of deze methode andere methodes kan vervangen, moet nog blijken. “Sinds vorig jaar bekijken we welke techniek op welke plek het beste werkt. Bermbeheer kan je in het centrum niet doen, maar je kan er wel mezenkasten ophangen. We weten bijvoorbeeld nog niet of het een goed idee is om zulke parasietnestkasten in het centrum op te hangen. Het is wel de bedoeling om plaatsbewust te kijken welke techniek op welke plek in Geel het beste past. Vroeger werd er veel weggebrand, maar door de droge zomers van de laatste jaren wil je zoiets niet doen. Tegenwoordig wordt er veel meer weggezogen met een stofzuiger, maar ook dat is niet ideaal aangezien er zo nog haartjes in de omgeving terecht komen. Daarom zijn we onlangs ook gestart met het gebruik van een biologische vernevelaar dat ervoor zorgt dat de haartjes aan elkaar plakken.”

3
RV

Lees meer