2 Een fietser op een speed pedelec.
RV Een fietser op een speed pedelec.

Speed pedelecs steeds populairder in de Kempen: meer dan 3.000 ingeschreven sinds 2016, Geel is koploper

De voorbije 4,5 jaar zijn er maar liefst 3.042 speed pedelecs ingeschreven in de Kempen. Van 227 stuks in 2016 tot bijna 1.000 in 2019, een verviervoudiging. Federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals vroeg de cijfers op en stelde vast dat Geel dé koploper is in onze regio.

“Het is duidelijk dat de modal shift dankzij speed pedelecs maar ook elektrische fietsen een enorme boost krijgt. Het is nu aan ons beleidsmakers om te volgen met betere infrastructuur, zowel met fietspaden als stallingen”, aldus Yoleen Van Camp uit Herentals, die de cijfers opvroeg bij minister Bellot.

Geel koploper

In de Kempen is de stad Geel koploper betreffende het aantal ingeschreven speed pedelecs, met 302 nieuwkomers sinds 2016. Mol en Herentals staan met respectievelijk 228 en 219 inschrijvingen op plaats twee en drie. Voor de eerste helft van 2020 staat de teller op 434 inschrijvingen, waarbij de verkoop afgeremd werd door de impact van het coronavirus.

2 Yoleen Van Camp trekt steeds vaker met de fiets op pad doorheen Herentals. Zij vroeg de cijfers over de speed pedelecs op bij federaal mobiliteitsminister François Bellot (MR).
RV Yoleen Van Camp trekt steeds vaker met de fiets op pad doorheen Herentals. Zij vroeg de cijfers over de speed pedelecs op bij federaal mobiliteitsminister François Bellot (MR).

Het is aan ons, de politici, om het gebruik van speed pedelecs te stimuleren en faciliteren, onder meer door de aanleg van een fietsostrade

Yoleen Van Camp (N-VA)

“Het is goed om te zien dat mensen steeds meer op zoek gaan naar alternatieven voor de auto”, weet Van Camp. “De speed pedelec is dan voor veel mensen een interessante optie. Ik denk dat het aan ons, de politiek, is om dat verder te stimuleren en te faciliteren. Ik denk daarbij onder meer aan de uitrol van het fietsostradenetwerk in onze provincie, waarbij we recent met Herentals, Kasterlee, Lille, Turnhout en de provincie een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten voor de opstart van een autoluw fietsnetwerk tussen Herentals en Turnhout. Ook een belangrijk initiatief is de hernieuwing van de fietsenstalling aan het station in Herentals volgend jaar, waarbij er ruime en beveiligde plaatsen komen voor speed pedelecs en elektrische fietsen.”

Fietscomfort verhogen

Ten slotte wordt ook getracht het fietscomfort te verhogen, zoals bij de recenteheraanleg van een deel van het fietspad tussen Herentals en Lichtaart. Op heel wat locaties kwamen al losse fietsbeugels bij en mobiele fietsenstallingen. Structurele verbeteringen zijn gepland en gebudgetteerd. “

Er komt een oplossing voor de kasseien in het centrum, de centrumstraten en toegangsbanen worden heraangelegd, dito de stationsomgeving en diens fietstunnel”, klinkt het verder. “De fietsader tussen Herentals en Morkhoven wordt op termijn geüpgraded naar een volwaardige fietsostrade en op korte termijn wordt een deel van de hinderlijke obstakels weggehaald. Via IOK komt er een beloningssysteem voor schoolgaande jeugd die de fiets neemt.”

Lees meer