4 Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA), waarnemend directeur van De Leertuin Katy Janssens, Marie-Jeanne Thaelemans (Samen Anders) en Erwin De Clerck (PRO) aan De Leertuin in Meise.
Marc Baert Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA), waarnemend directeur van De Leertuin Katy Janssens, Marie-Jeanne Thaelemans (Samen Anders) en Erwin De Clerck (PRO) aan De Leertuin in Meise.

Binnen de vijf maanden veiligere schoolomgevingen aan vier scholen: meer fietsstraten, slagbomen en verkeerslichten

De komende vijf maanden zal Meise maar liefst vier schoolomgevingen aanpassen. Vooral de veiligheid van de kinderen en ouders staat daarbij centraal. De Leertuin, ‘t Schooltje van Oppem, de Klim-Op in Westrode en de Sinte-Maartenschool komen aan bod.

Wat staat er dan allemaal op het programma? Eén van de opvallendste zaken zal het afsluiten van de parking aan De Leertuin zijn tijdens de start- en einduren van de school. “We zien hier vaak gevaarlijke situaties doordat de auto’s veel moeten manoeuvreren om van de parking te geraken. Ondanks dat we er al een schoolstraat van maakten, merken we dat dat nog niet voldoende is”, vertelt waarnemend directeur van De Leertuin Katy Janssens. “Er komen slagbomen aan de parking waardoor die tijdens de start- en einduren telkens een halfuur ontoegankelijk is. Ook het detectiesysteem zal veel manoeuvres verhelpen. Mensen gaan aan de ingang van de parking op een bord kunnen zien of er nog vrije plaatsen zijn.”

4 Gemeentelijke Basisschool De Leertuin.
Foto Lukas Gemeentelijke Basisschool De Leertuin.

Grof gezien willen ze het verkeer aan de school opsplitsen. De fietsers en voetgangers kunnen hoofdzakelijk via de Brusselsesteenweg naar school komen. Op de parking aan de kant van De Muze komt daarom ook een extra fietsenstalling. De auto’s daarentegen kunnen vooral terecht op de ‘kiss & ride’ en de parking langs de kant van zwembad De Wauwer. “Aan die parking gaan ook aanpassingen gebeuren, zoals het zichtbaar maken van voetgangerszones en grotere parkeerplaatsen”, zegt Janssens.

‘t Schooltje van Oppem

Aan ‘t Schooltje van Oppem gaan ze het voetpad verbreden en ook in de bocht komt een nieuw voetpad.  Voor een stuk van de straat komt een parkeer- en stationeerverbod, aan de andere kant wordt een stukje van de Pastoriestraat ook eenrichtingsverkeer. Op die manier moet de chaos op het kruispunt verdwijnen. Ook de voorrangsregeling zal hier en daar aangepast worden en de zone zal ontoegankelijk zijn voor zwaar verkeer.

Voor de veiligheid van de fietsers worden zowel de Processieweg als de Pastoriestraat ingericht als fietsstraat. En tot slot verplaatsen ze het verkeerslicht ter hoogte van de Strooistraat naar het kruispunt met de Oppemkerkstraat om de overstekende kinderen naar de bushalte beter te beveiligen.

4 ‘t Schooltje van Oppem toen ouders kampeerden om hun kind of kleinkind in te schrijven.
Lukas ‘t Schooltje van Oppem toen ouders kampeerden om hun kind of kleinkind in te schrijven.

Klim-Op

Ook de Klim-Op kent zo zijn veiligheidskwaaltjes. Daar gaat de huidige zone 30 omgevormd worden tot fietsstraat omdat de achterwaarts uitrijdende wagens vaak een gevaar vormen voor fietsers. Het huidige voetpad aan de Jan Hammeneckerstraat wordt omgevormd tot voet- en fietspad. Tot slot gaat de oude fietsenstalling vervangen worden door een grotere.

Sinte-Maartenschool

Bij de laatste school komt een slagboom aan de zijde van de Brusselsesteenweg. Die zal tijdens de start- en einduren van de school gesloten worden voor doorgaand verkeer. “We hebben de Bouchoutlaan al eens afgesloten tijdens de Week van de Mobiliteit en merkten toen dat dat tot een veel betere verkeerssituatie leidde”, bevestigt schepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid Marie-Jeanne Thaelemans.

Subsidies

“Meise diende nog voor eind 2019 een subsidieaanvraag in voor een ‘veilige schoolomgeving’ voor vier basisscholen ten bedrage van 168.000 euro en ontvangt een subsidie van 73.000 euro van de Vlaamse overheid”, zegt schepen Thaelemans tevreden. “Tegen eind juni 2020 zouden alle aanpassingen in orde moeten zijn.”

4 Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA), waarnemend directeur van De Leertuin Katy Janssens, Marie-Jeanne Thaelemans (Samen Anders) en Erwin De Clerck (PRO) aan De Leertuin in Meise.
Marc Baert Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA), waarnemend directeur van De Leertuin Katy Janssens, Marie-Jeanne Thaelemans (Samen Anders) en Erwin De Clerck (PRO) aan De Leertuin in Meise.

Lees meer