De kerkraad benadrukt dat de speeltuigen in 'Het Broek' in Ramsdonk niet verdwijnen, ondanks dat een deel van het terrein verkaveld wordt.
Mark Baert De kerkraad benadrukt dat de speeltuigen in 'Het Broek' in Ramsdonk niet verdwijnen, ondanks dat een deel van het terrein verkaveld wordt.

Commotie omdat kerkfabriek klein deel speelruimte verkoopt: “Maar speeltuigen blijven staan en er komt compensatie”

In Ramsdonk is commotie ontstaan door een bouwaanvraag van de kerkfabriek Sint-Martinus. De kerkfabriek wil namelijk een klein deel van het speelterrein ‘Het Broek’ tussen de Tisseltstraat en de Broekstraat verkopen om er twee woningen op te laten bouwen. Omwonenden vrezen dat de speeltuin zal verdwijnen, maar de kerkfabriek benadrukt dat dat niet het geval is.

“Het kan toch niet dat speelplein ‘Het Broek’ plaats moet maken voor woningen?” De inwoners van Ramsdonk zijn furieus door de bouwaanvraag die de kerkfabriek Sint-Martinus heeft ingediend op een perceel tussen de Tisseltstraat en de Broekstraat. De groene ruimte bevat onder meer een speeltuintje. Een deel ervan – 8 van de 88 are – wordt verkocht door de kerkfabriek met als bedoeling er twee halfopen woningen op te laten bouwen.

De kerkraad Sint-Martinus Ramsdonk benadrukt echter dat het speelterrein, de grasweide, het parochielokaal en het Chirolokaal volstrekt behouden zullen blijven. “We beseffen wel dat er door de verkoop een stuk groene speelruimte verdwijnt, maar dat willen we compenseren door in de toekomst een speelbos van 45 are aan te leggen in het Leireke”, klinkt het. “Met het geld van de verkoop van deze gronden willen we dit bos opnieuw toegankelijk maken zodat alle kinderen in onze gemeenschap op een veilige plaats naar hartenlust kunnen spelen en genieten van de natuur.”

Investeringen

Maar het gros van de inkomsten gaan naar investeringen in het parochielokaal en het Chirolokaal. “Het parochielokaal moet een nieuw dak en een plafond krijgen aangezien ze in slechte staat verkeren en bestaan uit asbest”, laat de kerkraad nog weten. “De huur van het parochielokaal en ons jaarlijkse parochie-etentje zijn dan wel voldoende om de werking van de zaal en kleine herstellingen te financieren, voor grote herstellingen is er onvoldoende geld en moeten we slim omgaan met de middelen die we hebben. Daarom de verkoop van een deel van ons perceel. Ook in het Chirolokaal moeten we investeren zodat het tegemoet komt aan de noden inzake brandveiligheid. Zonder het geld uit de verkoop van deze gronden kunnen we dit alles niet realiseren en de parochiezaal en het Chirolokaal zijn van vitaal belang voor onze gemeenschap.”

Lees meer