Al minstens 1.600 mensen willen deze 2 eiken redden.
Wannes Nimmegeers Al minstens 1.600 mensen willen deze 2 eiken redden.

Al 1.600 handtekeningen om bomen in de Boomstraat te redden. Sociale huisvestingsmaatschappij wil ze kappen voor woningen

De bewoners van de Boomstraat en omstreken zijn boos. WoninGent is van plan twee prachtige eiken in de straat te kappen, omdat er sociale woningen op het terrein worden gebouwd. De buurt vindt dat de bomen in dat project geïntegreerd moeten worden.

De bomen, zowat de enige in die buurt die de naam boom waardig zijn, staan op een braakliggend terrein tussen de Boom- en de Peerstraat, vlakbij zwembad Rooigem. Dat terrein is eigendom van de socialehuisvestingsmaatschappij WoninGent, en die heeft plannen om het terrein te bebouwen, en dus de bomen te kappen.

Vandaag actie

De omwonenden zijn een online petitie gestart, onder de naam ‘red de mooiste bomen van de Brugsepoort’. “Twee machtige eiken met kruinen van meer dan 20 meter diameter moeten wijken voor een project van WoninGent”, staat er. “Dit terwijl het terrein voldoende groot is om de bomen te integreren in een nieuwe sociale woonbuurt. De beslissing werd genomen door de vorige raad van bestuur en hield op geen enkele manier rekening met de hedendaagse noden qua maximaal behoud van groen en de functie die volwassen bomen hebben in een stad. Nieuwe bomen aanplanten is geen optie want het duurt minimaal een halve eeuw voor er weer een boom van enige omvang zou staan. De opwarming van de aarde, het fijn stof, het gebrek aan groen dient vandaag aangepakt te worden, niet door een volgende generatie. Wij vragen aan de directie, de raad van bestuur van WoninGent en de stad Gent moed te tonen en dit project bij te sturen. Zodat deze 2 groene longen kunnen blijven staan.”

Al meer dan 1.600 mensen tekenden de petitie, die hier te vinden is. Maar of dat zal volstaan om de bouwplannen bij te sturen, valt te betwijfelen. WoninGent is van plan om een publiek speelterrein en voldoende groen te voorzien. De kans dat ze twee eiken die midden op het terrein staan zullen ontzien, is klein.

Lees meer