De stad is op zoek naar de concessiehouders van meer dan 2.000 oude graven
Wannes Nimmegeers De stad is op zoek naar de concessiehouders van meer dan 2.000 oude graven

Van wie zijn deze 2.021 graven? Stad zoekt concessiehouders en nabestaanden

In 1971 werd de ‘eeuwigdurende grafconcessie’ omgezet naar een concessie van 50 jaar. Dat wil zeggen dat de stad volgend jaar heel wat concessies moet vernieuwen. Probleem: liefst 2.021 concessiehouders – of hun nabestaanden – zijn zoek.

De concessie van de 2.021 graven waarvan sprake zullen kosteloos vernieuwd worden, maar om dat te doen moeten wel de concessiehouders gevonden worden. Lukt dat niet, dan zal de stad peters en meters zoeken voor die ‘weesgraven’. In 1971 werd duidelijk dat kerkhoven verloederden omdat het niet mogelijk was om nabestaanden te blijven zoeken om voor de graven met ‘eeuwigdurende concessies’ te zorgen. Vandaar dus de omschakeling naar concessies van 50 jaar.

Bordje

Die concessie vervalt volgend jaar dus, voor 2.021 graven. Concessiehouders en nabestaanden opsporen om hen de vraag te stellen om deze concessies te vernieuwen, is geen eenvoudige taak. Alle graven waarover het gaat, zullen een kenteken krijgen waarop staat dat de concessie kosteloos vernieuwd kan worden. Ook op een register bij de ingang van de begraafplaats worden de graven aangeduid. De persoon die de concessie vernieuwt moet niet betalen, maar moet wel voor het graf zorgen.

Peter of meter

De kans dat de stad alle 2.021 concessiehouders vindt, is zo goed als onbestaande. Maar als de concessie vervalt, wordt de stad eigenaar, en dus verantwoordelijk voor het onderhoud. Maar honderden graven onderhouden is geen kerntaak van de stad, en dus zal de stad op zoek gaan naar peters en meters die de graven willen onderhouden. 

“Ik hoop dat we zoveel mogelijk Gentenaars en verenigingen kunnen engageren om concessies van oudere graven op zich te nemen”, zegt bevoegd schepen Mieke Van Hecke (CD&V). “Zo dragen we samen zorg voor onze begraafplaatsen.” Peters en meters sluiten geen concessie af, maar onderhouden het graf als een vorm van vrijwilligerswerk. Wanneer graven geen concessionaris vinden en geen erfgoedwaarde hebben, kan de stad beslissen deze te verwijderen, om zo plaats te maken voor een nieuwe invulling van het terrein.

Wie een vermoeden heeft nabestaande te zijn van een concessionaris, kan contact opnemen met de Dienst Burgerzaken – Overlijden op het nummer 09 266 72 60 of via overlijdens@stad.gent.

Lees meer