3 De ophaling van gele huisvuilzakken levert  sinds een jaar minder afval op. Dat is minder restafval dat verbrand moet worden.
Geert De Rycke De ophaling van gele huisvuilzakken levert sinds een jaar minder afval op. Dat is minder restafval dat verbrand moet worden.

Eén jaar na de nieuwe blauwe zak: hoeveelheid restafval de dieperik in, PMD stijgingen tot vijftig procent

Eén jaar na de invoering van de nieuwe blauwe zak, waar veel meer afval dan vroeger in mag, is het duidelijk: dit heeft positief resultaat op de hoeveelheid restafval die in het Dendermondse werkingsgebied van afvalintercommunale Verko wordt opgehaald. De inzamelcijfers schieten naar omlaag. Met een gemiddelde van 130 kilogram restafval per inwoner bereikt Verko nu al de opgelegde doelstelling voor 2022. De cijfers van alle gemeenten in deze regio zien er veelbelovend uit.

Sinds 2019 mogen inwoners in het werkingsgebied van Verko, met onder ander Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Berlare en Hamme, meer afval bij het GFT en PMD droppen, terwijl dat vroeger thuishoorde in de huisvuilzak voor restafval. Die verschuiving laat zich duidelijk voelen in de jaarcijfers bij afvalintercommunale Verko. Er is zelfs een dubbele trend: Het recycleren van afval neemt nog toe en tegelijk daalt de hoeveelheid huisvuil dat verbrand moet worden.

Wie in het Verko-gebied woont, zamelde het voorbije jaar gemiddeld 13 kilogram meer in ten opzichte van 2018. “Positief is dat het om meer selectief ingezameld afval gaat, dat bestemd is voor recyclage en compostering”, zegt voorzitter Dirk Abbeloos. “Onze cijfers tonen dus dat de inwoners goed sorteren. Maar er is toch nog altijd heel veel afval. Daarom gaan we met de intercommunale in de toekomst nog meer inzetten op afvalpreventie en sensibilisering.”

Er mag dan al meer gesorteerd afval opgehaald worden, de hoeveelheid restafval vertoont wel een dalende lijn. Dat is te verklaren door etensresten en plastic verpakkingen die sinds vorig jaar toegelaten zijn bij groene GFT-container en de blauwe PMD-zak en zo niet meer in de gele vuilniszak terechtkomen. Dat deed de hoeveelheid huisvuil per inwoners dalen met 5,2 kilogram.

3 Door de gewijzigde sorteerregels wordt er een pak meer PMD opgehaald.
Geert De Rycke Door de gewijzigde sorteerregels wordt er een pak meer PMD opgehaald.

Vooral de hoeveelheid PMD is het voorbije jaar fors toegenomen. “Van 1 april 2019, het startmoment van P+MD dus, tot en met 31 maart 2020 zamelden we 4.154 ton PMD in. Dat komt overeen met een gemiddelde van 23 kilogram per inwoner”, zegt directeur Peter De Leeuw. “In absolute cijfers is dit een stijging van 1.300 ton ofwel 45 procent ten opzichte van dezelfde inzamelperiode een jaar eerder. Dit resulteert in een gemiddelde toename van 7 kilogram PMD per inwoner.”

Buggenhout koploper

Als het op extra PMD-afval ophalen aankomt, blijkt in deze regio Buggenhout koploper. Daar werd in 2019 ten opzichte van het jaar voordien ruim 51 procent meer PMD ingezameld. Berlare en Dendermonde volgen op de voet met een stijging van 49 procent en 48,13 procent. Toch nog altijd goed voor een stijging van meer dan veertig procent, maar aan de staart zijn Hamme (44,42 procent) en Lebbeke (42,03 procent). De hoeveelheid restafval daalde het meest in Berlare, met 7,3 procent ten opzichte van 2018. In Buggenhout en Dendermonde ligt dat rond de 6 procent en in Hamme en Lebbeke rond de 4 procent.

De dalende trend van restafval zorgt er alvast voor dat Verko nu al de norm haalt die door OVAM pas tegen 2022 was opgelegd. “Dat is te danken aan inwoners die goed de nieuwe uitgebreide sorteerinstructies voor GFT en PMD opvolgen, zodat er minder aanvoer van huisvuil is”, zegt Abbeloos. “Dat is heel goed nieuws, want zo gaat er minder afval naar verbrandingsinstallaties. Ook inspanningen rond zwerfafval en sluikstort aan glasbollen leveren overigens resultaat op. Het percentage vervuilde glasbolsites daalde spectaculair van 16 procent in 2018 naar slechts 1 procent in 2019.”

3 afvalcijfers Verko 2018 tov 2019. dendermonde
RV afvalcijfers Verko 2018 tov 2019. dendermonde

Lees meer