Het kasteeltje bevindt zich aan het Mieregemplein.
Mozkito Het kasteeltje bevindt zich aan het Mieregemplein.

Gemeente geeft geen vergunning voor afbraak bekend kasteeltje

De projectontwikkelaar die het bekende kasteeltje aan het Mieregemplein wou afbreken, krijgt van het gemeentebestuur geen omgevingsvergunning. Het charmante kasteeltje moest in de plannen plaats ruimen voor een appartementsgebouw met negentien woningen.

Het college van burgemeester en schepenen volgt met de weigering het advies van de eigen stedenbouwkundig ambtenaar. “Het gebouw staat in de lijst om erkend te worden als vastgesteld erfgoed en dat was voor ons een belangrijk argument”, meldt schepen voor Ruimtelijke Ordening Lien Casier (CD&V). “Het betekent dat het toch een gebouw is met een belangrijke erfwaarde. Een officiële bescherming is er nog niet, maar het leek ons niet opportuun om in deze fase het gebouw te laten slopen.”

Een tweede belangrijk argument is de toekomstvisie op ruimtelijke ordening in Merchtem. “We hebben daarover een startnota voor het dorpscentrum uitgewerkt”, vervolgt Casier. “Daaruit blijkt dat we in het centrum voldoende verdichting hebben. En ook al had de projectontwikkelaar plannen om een groene zone te behouden die toegankelijk was voor het publiek, toch willen we dit plan liever niet doorgevoerd zien.” Projectontwikkelaar Gaelens NV kan tegen de beslissing nog beroep aantekenen bij de bestendige deputatie. Hij heeft daarvoor dertig dagen de tijd.

Rijke geschiedenis

Het kasteeltje heeft een rijke geschiedenis. Volgens het kadaster werd het pand in 1903 gebouwd in opdracht van de Brusselse oudheidkundige Maria-Louisa Gerard. De woning kende doorheen de jaren verschillende benamingen, gaande van Villa Craps (in 1904) tot Villa Alice (1912) en Villa des Glycines in de jaren 50.

Tegen de afbraak rees de voorbije maanden heel wat protest. Onder meer oud-burgemeester Eddie De Block liet zich daarbij niet onbetuigd. Hij noemde de mogelijke sloop ‘politieke zelfmoord voor de huidige bestuursploeg’.

Lees meer