Landbouwers mogen geen water meer oppompen uit verschillende rivieren in Vlaams-Brabant.
Photo News Landbouwers mogen geen water meer oppompen uit verschillende rivieren in Vlaams-Brabant.

Gouverneur verbiedt oppompen van water uit rivieren in Vlaams-Brabant

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte verbiedt het oppompen van water uit kleinere, kwetsbare waterlopen in Vlaams-Brabant. Uit grotere waterwegen zoals de kanalen mag het wel nog. 

In mei werd er ook al zo’n captatieverbod afgekondigd en met de start van een hittegolf die wel een week kan duren wil de gouverneur geen risico’s nemen. “In zo goed als alle stroomgebieden onderschrijden we de vooropgestelde drempels voor het instellen van het captatieverbod”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. ”Op basis van deze vaststelling, het advies van de Vlaamse droogtecommissie en de terugkoppeling met het provinciaal droogteoverleg van 4 augustus, hebben we besloten om een captatieverbod in te stellen voor de onbevaarbare waterlopen in de hele provincie Vlaams-Brabant. Uitzondering vormen de onbevaarbare waterlopen Dijle en Demer en de bevaarbare waterlopen Zenne, Dijle, Demer, Kanaal naar Charleroi, Kanaal Leuven-Dijle en Kanaal Brussel-Rupel”.

Een andere uitzondering op dit verbod is ook het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. 

Het grondwaterpeil staat laag, net als elders in Vlaanderen. Wanneer het regent en het peil zo stijgt kan het captatieverbod nog aangepast worden maar dat zal dus zeker niet de eerste dagen gebeuren. Vooral voor de landbouwers is het captatieverbod een domper omdat zij vaak uit de rivieren en beken water oppompen om de gewassen te besproeien op de velden. Het verbod slaat onder andere op de Mark, de Molenbeek, de Grote Gete, delen van de Dijle en de Leigracht.

Lees meer