PZ Antwerpen

Niet-geregistreerde snackbar met zwartwerker verzegeld

Het politiewijkteam van Merksem controleerde samen met inspecteurs van de rijksdienst sociale zekerheid (RSZ) en de dienst toezicht sociale wetten enkele handelszaken op de Bredabaan en in de omgeving. Er werd gecontroleerd of de zaken wel in orde waren met hun vergunningen en of alle werknemers wel correct ingeschreven waren. Ook enkele bouwwerven werden gecontroleerd.

Verschillende werknemers bleken in het zwart te werken en respecteerden de werktijdregeling niet. Eén werknemer werkte zelfs terwijl hij genoot van een werkloosheidsuitkering. Op twee gecontroleerde locaties werden werknemers aangetroffen die illegaal in ons land verblijven. Deze werden ter beschikking gesteld van de dienst vreemdelingenzaken.

Een aantal zaken bleken ook niet in orde met onder andere de brandveiligheid of de prijsaanduiding van producten. Een recent geopende snackbar bleek tot slot niet ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen en had een illegale man in dienst. De zaak werd in opdracht van het parket verzegeld.

Lees meer