In onder meer deelgemeente Westende zijn er tal van appartementen en studio's, veelal aan de kleine kant.
Benny Proot In onder meer deelgemeente Westende zijn er tal van appartementen en studio's, veelal aan de kleine kant.

Gedaan met piepkleine ‘konijnenkoten’: Middelkerke wil grotere en meer leefbare flats

Middelkerke wil komaf maken met de vaak heel kleine studio’s of flats. Er komen nu minimumoppervlakten voor de nieuwbouw hiervan. “Studio’s van amper 17 vierkante meter groot: dat zal in de toekomst niet langer kunnen”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. De gemeente maakt ook werk van een nieuw ruimtelijk plan. Dat moet de komende 20 jaar mee het uitzicht van Middelkerke bepalen.

De ‘stedenbouwkundige verordening inzake het oprichten van meergezinswoningen’. Dat is de niet zo sexy omschrijving van de gemeentelijke voorwaarden waaraan een nieuw te bouwen appartementencomplex moet voldoen. “De laatste update van deze verordening dateert van 2007. Intussen zijn de woonnormen sterk veranderd en bepalen ze verregaande duurzaamheidseisen”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker, ook bevoegd voor Omgeving en Ruimtelijke Ordening. “De kwaliteitseisen gaan omhoog. Wie in Middelkerke een nieuw gebouw wil zetten, wordt verplicht tot een kwalitatief en comfortabel ontwerp. Dat was vroeger wel anders: toen werd vooral gebouwd om snel te kunnen voldoen aan de grote vraag naar voordelige en kleinere appartementen voor tijdelijke bewoning.”

Minstens  45 vierkante meter

Het belangrijkste criterium wordt de bewoonbare oppervlakte. ‘Hoe meer bewoners, hoe meer bewoonbare oppervlakte er moet gebouwd worden’, zo redeneert de gemeente. Bij de plannen om deelgemeente Westende-bad op te waarderen, sprak Dedecker al eens over ‘konijnenkoten’, piepkleine studio’s van nog geen 20 vierkante meter. “We gaan heel intensief de bewoonbaarheid na in oudere appartementsgebouwen. Onderzoek toont aan dat we hier zelfs te maken hebben met studio’s van amper 17 vierkante meter groot. Kijk, dat zal in de toekomst niet langer kunnen. Dat moet op zijn minst 45 vierkante meter worden voor studio’s, 55 vierkante meter voor flats met één slaapkamer. Appartementen met twee en drie slaapvertrekken zullen respectievelijk minstens 70 en 85 vierkante meter groot moeten zijn.” Nog meer slaapkamer? Dan wordt 100 vierkante meter de minimumnorm.

Toeristische en niet-toeristische zone

“Daarnaast valt het verschil tussen bouwen in toeristische en niet-toeristische zone weg, zodat nieuwe panden over de hele gemeente voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen. Heel wat van die woningen worden gekocht door tweedeverblijvers die zich hier vaak permanent komen vestigen. De nieuwe bouwvoorschriften garanderen dus een hogere woonkwaliteit voor een langere termijn.” 

Ook de wat verloederde hoek van camping Marva langs de Spermaliestraat willen we omvormen tot een stukje woongebied

Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke

De extra inzet op woonkwaliteit sluit nauw aan op de opmaak van een nieuw beleidsplan over ruimtelijke ordening. Dat moet de komende twintig jaar mee het uitzicht van Middelkerke bepalen. “Dat plan - waarvoor we zullen samenwerken met een studiebureau - moet de invulling van de open ruimte in Middelkerke opwaarderen. Zo willen we van het industrieterrein tussen Nieuwpoort en Lombardsijde een woonzone maken en bedrijven lokaliseren op het terrein in Middelkerke. Ook de wat verloederde hoek van camping Marva langs de Spermaliestraat willen we omvormen tot een stukje woongebied”, zegt burgemeester Dedecker. 

Traditioneel kennen Middelkerke en Westende een grote huurmarkt, waarin wij op korte termijn kunnen ingrijpen. Tegen 2024 moet iedere huurgelegenheid op ons grondgebied een volwaardig conformiteitsattest kunnen voorleggen”, aldus Dedecker.

Lees meer