2 Koen Van Poucke legde de eed af bij burgemeester van Lochristi Yves Deswaene (Open Vld).
RV Koen Van Poucke legde de eed af bij burgemeester van Lochristi Yves Deswaene (Open Vld).

Al zes jaar korpschef, maar nu pas ingezworen: “Mijn inspanningen worden gewaardeerd”

Na zes jaar als waarnemend korpschef de eindverantwoordelijkheid van de politiezone Regio Puyenbroeck te hebben gedragen, is hoofdcommissaris Koen Van Poucke officieel ingezworen. “Ik heb alles gegeven. Het is leuk om te zien dat het gewaardeerd wordt”, reageert de korpschef, die voor zijn eerste ambtstermijn van vijf jaar meteen grote plannen heeft.

“Eigenlijk blijf ik hetzelfde werk doen met de verantwoordelijkheden en de locatie waarmee ik al vertrouwd ben, maar dan met een extra gevoel van zekerheid”, zegt hoofdcommissaris Koen Van Poucke. Zes jaar geleden werd hij, toen hij nog commissaris en directeur operaties was bij de zone, gevraagd om tijdelijk de rol van korpschef op zich te nemen. “Toen besefte ik nog niet welke impact dat zou hebben op mijn privéleven. Een voor een vielen mijn hobby’s weg.”

Van Poucke wilde zelfs in die tijdelijke rol meteen zijn stempel drukken op de politiezone. “Ik wist wat er bijgestuurd moest worden, maar ik had in mijn oude functie nog niet de mogelijkheden en de macht om dat te doen. Dus het eerste wat ik gedaan heb, zijn reorganisaties. Ik heb nooit geredeneerd dat ik slechts een waarnemend korpschef was. Ik heb meteen met de volledige bevoegdheid beslissingen genomen en het schip gekeerd waar nodig.”

De functie zou uiteindelijk zes jaar lang een waarnemende functie blijven. “In het begin voldeed ik trouwens nog niet aan alle wettelijke voorwaarden die verbonden zijn aan het ambt van korpschef. Ik was dan ook verheugd dat het mandaat door het politiecollege en de politieraad vacant werd verklaard toen ik aan de voorwaarden voldeed om zelf te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure”, verklaart Van Poucke. “Het is niet te onderschatten wat je voelt als je een nationale vacature ziet verschijnen voor je eigen job.”

Vertrouwen over partijgrenzen heen

De selectieprocedure was niet mals. “Ook al voerde ik de functie al zes jaar uit, toch diende ik nog voor de examencommissie te verschijnen, net zoals elke mandaathouder. De examenjury bestaat uit de procureur des Konings, de gouverneur, de burgemeester-voorzitter van het politiecollege, de inspecteur-generaal van de Algemene Inspectie (AIG), een bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie, een politie-expert en een korpschef. Zij hebben me op de rooster gelegd.”

2 Hoofdcommissaris Koen Van Poucke heeft na zes jaar als waarnemend korpschef de eed afgelegd.
RV Hoofdcommissaris Koen Van Poucke heeft na zes jaar als waarnemend korpschef de eed afgelegd.

“Met hun positief advies onder de arm, diende de politieraad me ten slotte nog voor te dragen bij de minister van Binnenlandse Zaken om bij koninklijk besluit aangewezen te kunnen worden. Uiteindelijk heeft iedereen me unaniem gesteund. Dat geeft een goed gevoel, om te weten dat er vertrouwen geschonken wordt over de partijgrenzen heen. Uiteindelijk werken we allemaal rond hetzelfde doel, namelijk de veiligheid van onze 50.000 inwoners. Het is goed om te zien dat de inspanningen gewaardeerd worden.”

De verwezenlijkingen van Van Poucke zijn duidelijk zichtbaar in het straatbeeld. Hij overtuigde de vier gemeentes om een netwerk van slimme camera’s te installeren en realiseerde  op korte termijn een nieuw hoofdcommissariaat in Lochristi. “Veel politiemedewerkers waren al het geloof verloren dat het nieuwe gebouw er ooit zou komen. Pas toen de tijdelijke containers geplaatst werden, zagen sommigen dat er echt schot in de zaak kwam”, zegt Van Poucke.

Vanaf juli komt er onthaal op afspraak. Net zoals bij de huisarts of een advocaat kan je via internet of telefonisch een afspraak vastleggen. Zo moeten burgers geen uur aan het onthaal wachten om het verlies van hun identiteitskaart aan te geven.

Koen Van Poucke

Tijdens de eerste ambtstermijn van vijf jaar staat ook heel wat gepland. Zo wordt er gewerkt aan een nieuw zonaal veiligheidsplan waarin onder meer een grotere nadruk komt op cybercrime en oplichting via internet. 

“Vanaf juli komt er ook onthaal op afspraak”, gaat Van Poucke verder. “Net zoals bij de huisarts of een advocaat zal het mogelijk zijn om via internet of telefonisch een afspraak vast te leggen. Zo moeten burgers geen uur aan het onthaal wachten om bijvoorbeeld het verlies van hun identiteitskaart aan te geven. Zodra de afspraak vastgelegd wordt, krijgt de burger een mail met een overzicht van de documenten die hij best meeneemt. En een politiemedewerker die even geen afspraken heeft, kan zo ook makkelijker andere taken verrichten of op het terrein gaan. Natuurlijk blijven dringende feiten de verantwoordelijkheid van de interventiediensten die via het noodnummer 101 opgeroepen kunnen worden. Met de invoering van dit systeem wensen we meer kwaliteit te bieden aan de inwoners. We zullen hier binnenkort over communiceren via onder andere de gemeentelijke infobladen.”

Gewapend

Van Poucke blijft zijn functie als vanouds uitvoeren, maar dat betekent niet dat de benoeming geen voordelen meedraagt. Naast de zekerheid, heeft hij nu ook meer slagkracht om de politiezone op officiële fora te vertegenwoordigen. En er zijn nog tal van uitdagingen zoals een intensievere samenwerking tussen de politiezones. “Mocht dat binnenkort in een stroomversnelling komen, dan ben ik beter gewapend om op hetzelfde niveau mee te discussiëren”, besluit Van Poucke.

Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.

Lees meer