2 Er wordt een geluidsmuur geplaatst langs het nieuwe kunstgrasveld om geluidshinder te beperken.
RV Er wordt een geluidsmuur geplaatst langs het nieuwe kunstgrasveld om geluidshinder te beperken.

Gemeente en buren bereiken akkoord over aanpak hinder sportcomplex: muur van 5 meter om geluidshinder en inkijk aan te pakken

Er is een oplossing uitgedokterd voor de aanpak van de geluids- en lichthinder die de sportterreinen veroorzaken bij buren uit de Dorpvaart. Een geluidsmuur van 5 meter hoog moet de overlast indijken.

De Moerbeekse sportinfrastructuur ondergaat de komende jaren een grondige metamorfose. Niet enkel door de bouw van een nieuwe sporthal, maar ook de terreinen van KFC Moerbeke werden aangepakt met de aanleg van een nieuw kunstgrasveld. Een aantal buren uit de aanpalende Dorpvaart klaagde de afgelopen maanden echter over geluids- en lichthinder.

“Op basis daarvan hebben we een akoestisch onderzoek opgestart waaruit bleek dat er wel degelijk geluidspieken zijn die als onaangenaam worden ervaren. Uit een studie bleek dat een geluidsmuur de overlast met 5 decibel kan verlagen. We hebben geopteerd om een zandtalud van 3 meter hoog aan te leggen met daarop een geluidswand van 2 meter hoog. Zo lossen we twee problemen in één keer op: namelijk geluidshinder en inkijk vanop de tribune. We willen dit nog realiseren voor de start van het bouwverlof”, verduidelijkt schepen van Sport Sarah Poppe (Open Vld), die voor de akoestische studie kon rekenen op de steun van schepen Koen Mertens (Open Vld).

2 Schepen van Sport Sarah Poppe (Open Vld)
RV Schepen van Sport Sarah Poppe (Open Vld)

Moerhofstraat

Ook in een discussie met buren uit de Moerhofstraat bereikte de gemeente een vergelijk. “Bij de opmaak van het plan is gebleken dat een deel van de gemeentelijke gronden door een deel van de buren in gebruik is genomen. Dit omdat de perceelsgrens op papier afweek van die in de realiteit. Daar zijn een aantal jaren overgegaan, met als gevolg dat de buren dit stelselmatig hebben ingenomen, meestal ter goeder trouw om het stukje perceel goed te kunnen onderhouden. Na overleg met de buren is overeengekomen dat zij dit stuk kunnen behouden, de gemeente zal een aanzet doen om dit op papier vast te leggen”, aldus schepen Poppe.

Bouw sporthal

Intussen werd ook de aanleg van een tweede natuurgrasveld en de bouw van de sporthal op de gemeenteraad goedgekeurd. “We hopen het tweede natuurgrasveld in het najaar aan te leggen en de bouw van de sporthal nog in 2019 op te starten.”

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer