Volleybalclub Spectrum is een van de sportclubs die hun thuiswedstrijden afwerken in de oude sporthal.
Foto De Spiegeleir Volleybalclub Spectrum is een van de sportclubs die hun thuiswedstrijden afwerken in de oude sporthal.

Gemeente kiest voor nieuwe sporthal

MASTERPLAN MOET DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER TOEKOMST SPORTSITE

Het Moerbeekse gemeentebestuur gaat de gemeentelijke sporthal niet renoveren, maar een compleet nieuwe bouwen. Een studie van intercommunale Farys moet uitsluitsel geven over de vorm en de locatie ervan. Oppositiepartij CD&V heeft vragen bij de gevolgen voor de gemeentekas.

De gemeentelijke sporthal van Moerbeke is er slecht aan toe. In eerste instantie onderzocht het college van burgemeester en schepenen de piste van een renovatie. "Maar uit een audit van het gebouw bleken er problemen op te duiken met de draagkracht van het plafond en de toestand van de sportvloer. Alles bij elkaar zouden de kosten voor een renovatie oplopen tot 1,7 miljoen", schetst schepen van Sport Sarah Poppe (Open Vld). "Zo'n investering lijkt ons niet verantwoord. De enige optie is dus de bouw van een nieuwe sporthal."


Er is nog geen beslissing genomen over een eventuele locatie. De gemeente wil samen met intercommunale Farys een ontwerper aanstellen, die een masterplan moet opstellen voor de site aan de Hospicestraat en de omliggende sportterreinen. Een verplaatsing van de sporthal binnen dezelfde site behoort tot de mogelijkheden. "Farys beschikt over veel expertise om een nieuwe sporthal te bouwen. De intercommunale heeft meer dan 75 zwembaden en sporthallen in beheer, waarvan ze de renovatie of de nieuwbouw deed", verduidelijkt Poppe. "Op basis van de masterplanstudie die tussen 20.000 en 40.000 euro zal kosten, kunnen we beslissen over de toekomst van de sporthal."

Belastingverhoging

De oppositieraadsleden van CD&V stellen vragen bij de financiële haalbaarheid van het project. "Niemand in Moerbeke die eraan twijfelt dat de sporthal niet meer beantwoorden aan de normen van de tijd. Principieel zijn we dus niet tegen een vernieuwing of een modernisering. Maar in het voorlopige plan van aanpak is sprake van een kostenraming van 6,7 miljoen euro. Dat is wat ons betreft financieel niet haalbaar. Of gaat de meerderheid opnieuw een stevige belastingverhoging doorvoeren?", aldus fractieleider Lut Van de Vijver. "Het is belangrijk dat er een laagdrempelige toegankelijkheid is tot sporten in onze gemeente. Maar dat mag niet ten koste gaan van andere belangrijke dossiers. We moeten realistisch zijn en niet boven onze stand leven."


Schepen Sarah Poppe (Open Vld) is het niet eens met de kritiek. "We hebben juist een masterplanstudie besteld om te bekijken onder welke vorm een nieuwe sporthal financieel haalbaar is. Het is niet de bedoeling dat de sporthal 6,7 miljoen euro zal gaan kosten. Maar ons enige alternatief is niks doen en dat is uiteraard geen optie."

Lees meer