Buurtbewoners bekijken de plannen voor de ontwikkeling van de suikerfabrieksite. De liberale meerderheid wil deze legislatuur nog meer inzetten op participatie.
Yannick De Spiegeleir Buurtbewoners bekijken de plannen voor de ontwikkeling van de suikerfabrieksite. De liberale meerderheid wil deze legislatuur nog meer inzetten op participatie.

Open Vld lanceert burgerbegroting in nieuwe beleidsnota

Tijdens de gemeenteraad heeft de Open Vld-meerderheid haar beleidsplan voor de huidige legislatuur voorgesteld. Naast grote dossiers als de bouw van een nieuwe sporthal en de ontwikkeling van de suikersite vormt burgerparticipatie een belangrijk speerpunt van de nota.

Open Vld wil nog meer dan de vorige legislatuur inzetten op participatie. “We voeren een burgerbegroting in”, verduidelijkt schepen Sarah Poppe. Hiermee zullen projecten worden gerealiseerd met een groter draagvlak bij de inwoners. “Vorige legislatuur werden bijvoorbeeld het pleintje op Koewacht en de omgeving van de ruïne van Boudeloo grondig vernieuwd na een ruime inspraak van de buurt. Op dat elan werken we dus verder.”

“Het beleidsplan dat voorligt, geeft een algemeen overzicht van de doelstellingen die de meerderheid zichzelf stelt”, licht burgemeester Robby De Caluwé toe. Het vormt de basis voor de uitwerking van concrete acties in een meerjarenplanning. Deze planning zal worden opgemaakt in samenwerking met de verschillende stakeholders, zoals de adviesraden, gemeenteraadsleden, bewoners en gemeentelijke administratie.”

Ondernemerschap wordt gestimuleerd: “We creëren ruimte om te ondernemen op de voormalige suikersite en we willen lokale besteding extra stimuleren dankzij allerlei maatregelen en initiatieven. Via digitalisering en administratieve vereenvoudiging wordt het voor elke ondernemer en andere burgers aangenamer en eenvoudiger.”

Een strak financieel kader en duurzaamheid zijn de rode draad doorheen het beleidsplan. “Cruciaal is dat we niemand willen achterlaten. Een sociaal beleid op maat zorgt ervoor dat we ook in de toekomst elke inwoner helpen en kansen geven.

Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.

Lees meer