Onderzoek naar bouw centrale voor geothermie

Er loopt van 3 februari tot en met 4 maart een openbaar onderzoek rond de aanvraag van de Vlaams Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) voor de bouw van een geothermiecentrale met bezoekerscentrum en parking in de Lichtstraat. Deze werken zijn de volgende stap in de realisatie van het geothermieproject op de Ballmat-site. Elke geïnteresseerde kan de aanvraag voor de bouwvergunning inkijken op de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente en een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Na het openbaar onderzoek beslist het gemeentebestuur over de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning.


Met de geothermiecentrale wil VITO eerst de eigen bedrijfsgebouwen verwarmen met warm water dat van op grote diepte wordt opgepompt. Later moet een verwarmingsnetwerk worden uitgerold waarmee ook privéwoningen kunnen worden verwarmd. (CVB)

Lees meer