De gemeente Nazareth organiseert online participatiemomenten.
rv De gemeente Nazareth organiseert online participatiemomenten.

Online participatiemomenten rond woonuitbreidingsgebieden

De gemeente Nazareth vervangt de infomarkten rond de woonuitbreidingsgebieden door online participatiemomenten. Deze vinden plaats op woensdag 20 en vrijdag 29 mei.

De gemeente Nazareth organiseert een uitgebreide informatie- en inspraakronde over het voorontwerp van het ruimtelijk beleidsplan en de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Herbestemming woonuitbreidingsgebieden’. Door de coronamaatregelen kan men echter geen fysieke participatiemomenten organiseren. De aangekondigde infomarkten van 20 en 29 mei worden daarom vervangen door online participatiemomenten.

Deze verlopen via de gemeentelijke Facebookpagina, telkens van 16 tot 20 uur.

Lees meer