Infomoment rond omgeving Herent

In De Vranken vindt vanavond, dinsdag 3 juli, om 18.30 uur een infomoment plaats over de verschillende deelplannen in het centrum van het Herent. De voorstellen voor de herbestemming van de kerk, de nieuwbouw voor kinderopvang Robbedoes en het masterplan worden toegelicht. Al sinds 2015 staat de herbestemming van de kerk op het programma en wordt er met de jeugdverenigingen, de kerkfabrieken, Parochiale Werken en de school overleg gepleegd. De kerk blijft gedeeltelijk behouden voor eucharistievieringen en er komt een polyvalente ruimte. In de omgeving van de kerk komt een speelruimte, de parking wordt heraangelegd en er worden ingrepen gedaan om de weg verkeersveiliger in te richten. Achter het ontmoetingscentrum zullen nieuwe lokalen gebouwd worden voor buitenschoolse kinderopvang Robbedoes. De gemeente tekende een masterplan uit dat alle aspecten van de herinrichting van de site in kaart brengt en op elkaar afstemt. Ook de verkeerssituatie werd daarbij bekeken. (BVDH)

Lees meer