2 Aannemer Willy Heyerick op de plaats waar het huis straks komt.
GRG Aannemer Willy Heyerick op de plaats waar het huis straks komt.

Huis schuift één meter op

AANNEMER BOUWT TEGEN APRIL VOLGEND JAAR KOPIE 18DE-EEUWSE WONING

Omdat het in de weg staat voor de uitbreiding van de spoorweg wordt in de Kerkakkerstraat een achttiende-eeuws, beschermd huis steen per steen afgebroken. Eén meter verder wordt het als een perfecte kopie weer opgebouwd. "En we zorgen dat het meteen aan alle energienormen voldoet", zegt aannemer Willy Heyerick.

"Het Bokrijk van Nevele", zo noemde een oud-schepen Hansbeke met haar beschermd dorpsgezicht ooit. Profetische woorden, zo blijkt. Net zoals de huizen in Bokrijk steen per steen werden afgebroken, voor ze een nieuwe plek kregen in het park, is men in de Kerkakkerstraat een gebouw uit 1763 aan het ontmantelen. De oude klompenmakerij wordt straks één meter verder weer opgebouwd. "Door de uitbreiding van de spoorweg staat het huis in de weg. En omdat het beschermd is, mag het niet afgebroken worden", legt aannemer Willy Heyerick van Casadomus uit. "Of dit niet erg drastisch is? Mensen vragen wel eens of 'het wel nodig is dat we ons met die oude brol bezighouden'", knikt de aannemer. "Maar anderen vinden het net wél belangrijk dat oude gebouwen, die steeds zeldzamer worden, behouden blijven. En het heeft natuurlijk zijn kostenplaatje, hier spreken we over een kostprijs van ongeveer een half miljoen euro. Tuc Rail (een ingenieursbureau voor spoorlijnen, n.v.d.r.) onteigende de woning, ik vermoed dat zij het huis straks opnieuw zullen verkopen", gaat de aannemer verder.

2 De achttiende-eeuwse woning in de oorspronkelijke staat.
GRG De achttiende-eeuwse woning in de oorspronkelijke staat.

Visitekaartje

Voor Casadomus uit buurgemeente Merendree moet het project een visitekaartje worden. "Het komt niet zo vaak voor dat we in eigen streek zo'n opdracht uitvoeren. In Oost-Vlaanderen zijn we één van de weinige bedrijven die een erkenning hebben voor dit soort gecompliceerde projecten. We hebben zelfs een archeoloog in dienst. Het terrein waar het gebouw straks komt, is al onderzocht op archeologische sporen en straks is dat ook het geval met de ondergrond waar het huis nu nog op rust. We zijn gespecialiseerd in het restaureren van monumenten, maar dit is bijzonder. Om alles te demonteren, moeten we heel voorzichtig te werk gaan. We maken van elke deur of raam foto's en schetsen zodat we het op dezelfde manier kunnen terugplaatsen. Nog een geluk dat men in de achttiende eeuw zavel en geen cement gebruikte bij het bouwen. Niet alleen de stenen, ook de pannen en al het houtwerk worden afgebroken, waar nodig hersteld en hergebruikt. Bij dat alles zijn er twee specialisten van Monumenten en Landschappen die ons werk op de voet volgen."

Energienormen

Als het huis volgend jaar in april klaar is, zal het er op exact dezelfde manier uitzien, uitgezonderd één belangrijk detail. "Het huis zal volledig gedraaid worden ten opzichte van de huidige richting waarin het staat, zodat de voorkant niet langer naar de spoorweg is gericht. Ook al is de buitenkant een perfecte kopie van de huidige woning, wij zorgen ervoor dat het zal voldoen aan alle moderne energienormen. Het mooiste compliment dat iemand ons kan geven? Wanneer mensen niet merken dat het eigenlijk nieuwbouw is, dan zijn we geslaagd in ons doel."

Lees meer