Snelheid Bredeweg lager

Uit een recente snelheidsmeting blijkt dat het snelheidsregime in de Bredeweg in Poesele na het plaatsen van een asverschuiving door meer chauffeurs wordt nageleefd. In maart vorig jaar bleek dat ruim een op de vier bestuurders in de Bredeweg sneller reed dan 70 kilometer per uur en dat binnen de bebouwde kom. Op basis van deze resultaten stelde de dienst Mobiliteit van de gemeente toen voor om snelheidsremmende maatregelen te nemen. Er werd gekozen voor een asverschuiving bij het binnenrijden van de bebouwde kom. Bij de laatste metingen blijkt dat het overgrote deel van de chauffeurs nu wel de snelheidsnorm respecteert. (GRG)

Lees meer