2 V.l.n.r.: schepenen Tom Caluwaerts (N-VA), Walter Troch (Open Vld), burgemeester Tom De Vries (Open Vld) en schepen Eddy Soetewey (N-VA) op de schoolsite.
Ben Conaerts V.l.n.r.: schepenen Tom Caluwaerts (N-VA), Walter Troch (Open Vld), burgemeester Tom De Vries (Open Vld) en schepen Eddy Soetewey (N-VA) op de schoolsite.

Lagere school wordt campus voor 450 kinderen

GROTE RENOVATIE EN BOUW KLEUTERKLASSEN KLAAR TEGEN 2020

De schoolsite aan de Schuttershofstraat en de Ridder Berthoutlaan wordt uitgebreid met een nieuwe kleuterschool en het gebouw van de lagere school krijgt een flinke upgrade. In 2020 zou het project klaar moeten zijn.

In de Schuttershofstraat worden momenteel de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar gehuisvest, terwijl in de aanpalende kleuterschool in de Ridder Berthoutlaan de laatste kleuterklasjes zitten. Het probleem is dat de beide schoolgebouwen erg verouderd zijn en letterlijk en figuurlijk uit hun voegen barsten. Daarom wil de gemeente de site de komende jaren grondig aanpakken en moderniseren. Gisteren werd aan alle betrokken het totaalconcept voorgesteld: de kleuterschool, lagere school en BKO De Speelberg worden drie afzonderlijke gebouwen die door een groene oase aan speelruimte met elkaar worden verbonden. Op die manier ontstaat één grote campus waar zo'n 450 kinderen les zullen volgen.


Achteraan op het terrein, op de plaats waar nu nog de petanquehal staat, wordt een volledig nieuwe kleuterschool gebouwd. Alle Nielse kleuters - dus ook de jongste kleuters die nu nog in de Rooseveltstraat zitten - zullen daar hun plaats krijgen. De nieuwbouw beschikt ook over een turnzaal die na de schooluren door externen kan worden gebruikt. Het gebouw van de lagere school blijft behouden, maar krijgt een groene upgrade en wordt uitgebreid met lokalen voor de Academie voor Muziek en Woord en voor het jeugdatelier van de Kunstacademie Niel. Ook de leerlingen van het derde leerjaar zullen naar daar verhuizen. In het huidige gebouw van de kleuterschool worden de administratieve diensten gevestigd en zijn drie lokalen voorzien voor BKO De Speelberg.

2 Een toekomstbeeld van de nieuwe schoolsite.
Architectenbureau A33 Een toekomstbeeld van de nieuwe schoolsite.

6,5 miljoen

Het prijskaartje wordt geschat op 6,5 miljoen euro, al rekent de gemeente wel nog op een subsidie van 4 miljoen euro. In de kostprijs zit ook het 20-jarig onderhoud van de schoolgebouwen vervat. "Het is een flinke maar broodnodige investering", zegt schepen van Onderwijs Eddy Soetewey (N-VA).

Petanquehal gesloopt

"Met de groei en de verjonging die onze gemeente doormaakt, moesten we een versnelling hoger schakelen. Met dit concept brengen we verschillende doelgroepen samen op één harmonieuze schoolsite, centraal in ons dorp. Tezelfdertijd hebben we maximaal respect voor het waardevolle karakter van de schoolgebouwen, het dorpsgezicht in de dreef en het unieke groengebied op de site. Oude en nieuwe architectuur vloeien hier samen met speciale aandacht voor duurzaamheid."


De komende maanden worden op het terrein alvast de eerste stappen gezet. Deze zomer wordt de oude petanquehal gesloopt en wordt vervolgens op diezelfde locatie gestart met de bouw van de nieuwe kleuterschool. De nieuwbouw zal volgens de planning klaar zijn tegen december 2019, waarna de werken aan de lagere school kunnen beginnen. Tegen juni 2020 zou het hele project voltooid moeten zijn.

Lees meer