In heel Bevel mag je straks maximum 50 kilometer per uur rijden.
Klaas De Scheirder In heel Bevel mag je straks maximum 50 kilometer per uur rijden.

Bevel wordt tijdelijk volledig zone 50

Van 4 mei tot en met 6 november mag je in heel Bevel tijdelijk maximum 50 kilometer per uur rijden. Door werken in Berlaar is er namelijk extra verkeer te verwachten in Bevel.

Er vinden straks rioleringswerken plaats in het centrum van Berlaar. Bevel ligt weliswaar niet op de voorziene omleiding, maar omdat bij eerdere werken in de buurgemeente bleek dat dit extra verkeer opleverde door Bevel, komt er tijdelijk een zone 50. Deze zone 50 begint al op de toegangswegen vanuit Kessel en Nijlen, telkens al een stuk buiten de dorpskern van Bevel. De nodige verkeersborden zullen dit aanduiden.

Lees meer