Geert De Rycke

Lokaal bestuur ondersteunt buurtfeesten na wegvallen Vlaamse feestcheque

Op 4 mei maakte Vlaanderen Feest bekend dat de campagne van Vlaanderen Feest! 2020 afgelast wordt. Dit betekent ook dat de Vlaamse Feestcheque wegvalt. Buurtinitiatieven die plaatsvinden op 27 of 28 juni of tijdens de Vlaamse feestweek van 3 tot en met 11 juli kunnen een aanvraag indienen om via de gemeente een feestcheque te krijgen.

In Nijlen zijn er standaard een paar buurtfeesten die in deze periode vallen, zoals in het Kronkelpad en de Suikertorenweg. Het reglement schrijft voor dat zij geen subsidie van het lokaal bestuur kunnen ontvangen, omdat ze al een beroep kunnen doen op een feestcheque. Dit jaar valt die feestcheque weg, daarom zal Nijlen uitzonderlijk dit jaar buurtfeesten tot en met 11 juli een financiële ondersteuning van 125 euro aanbieden. Het bedrag zal pas effectief betaald worden als de gevraagde bewijsvoering correct wordt ingediend én het buurtfeest kan/mag doorgaan volgens de toekomstige maatregelen rond het coronavirus.

Lees meer