Els De Saveur van de Ark van Pollare bij één van de inbeslaggenomen nandoes.
Foto Claudia Van den Houte Els De Saveur van de Ark van Pollare bij één van de inbeslaggenomen nandoes.

100 dieren krijgen (nog) geen nieuwe thuis

GETALM VAN OVERHEID NA INBESLAGNAME KOST ARK VAN POLLARE HANDENVOL GELD

De Ark van Pollare verdrinkt nog steeds in het werk na de inbeslagname van meer dan honderd dieren. De opvang en verzorging van de dieren kost veel tijd en geld, waardoor de vzw geen nieuwe dieren meer kan opvangen. Er zijn kandidaten om ze te adopteren, maar er mogen nog geen dieren vertrekken omdat ze nog niet werden vrijgegeven. De Ark roept de beleidsmakers op tot spoed.

Op vrijdag 17 maart hielp de Ark van Pollare de politie met de inbeslagname van meer dan honderd verwaarloosde dieren op een weide langs de E40 in Sint-Ulriks-Kapelle. De Ark kwam ter plaatse om de dieren op te halen en kreeg daarbij veel hulp van vrijwilligers. Nu, meer dan twee weken na de inbeslagname, verblijven alle dieren nog steeds in De Ark en bij hun collega's van vzw De Kalmoes in Meerbeke. Er zijn nochtans heel wat mensen kandidaat om een dier te adopteren, maar de dieren zijn nog niet vrijgegeven.


"We worden volop gebeld door mensen die een dier willen adopteren, maar omdat de dieren nog niet werden vrijgegeven door de Vlaamse dienst voor Dierenwelzijn, en ze dus nog niet van ons zijn, mogen ze nog niet vertrekken", vertelt Hans Lenvain van de Ark. "We moeten de mensen telkens vragen om terug te bellen, maar dat zullen ze niet blijven doen. Van de honderd dieren hadden er al een 30-tal geadopteerd kunnen zijn. Nu geven we iedere dag tonnen geld uit aan voeding en zorg. Als alle gezonde, jonge dieren geadopteerd zijn, kunnen we ons bovendien concentreren op de dieren die hulp nodig hebben. Het is ook zo dat bij rammen en geitenbokken de kans op adoptie samenhangt met het feit of ze gecastreerd zijn of niet. Maar we gaan geen castraties laten doen als we geen bevestiging hebben dat de dieren aan ons worden toegewezen. Dringende medische verzorging en inentingen krijgen ze natuurlijk wel."


"Het is frustrerend: de politie voert een onderzoek en gaat over tot inbeslagname, zoveel mensen komen ons helpen of tonen nadien hun goed hart door dierenvoeding te brengen of een centje te storten, en dan valt het stil op beleidsniveau. Onze enige subsidie is jaarlijks duizend euro van de stad. We merken nochtans echt een verbetering op vlak van dierenwelzijn. Meer en meer inspecteurs houden zich bezig met dierenwelzijn en er wordt sneller tot actie overgegaan bij dierenverwaarlozing, maar daarna valt het dus stil. Als het gaat over een inbeslagname van pakweg twee geitjes, is er geen probleem, maar bij 100 dieren lopen de kosten hoog op."

Kosten

De dieren kosten de Ark al zeker 2.300 euro: "1.000 euro aan dierenartskosten, meer dan 500 euro aan voeding en al 800 euro voor de paardenboxen die we bij De Kalmoes huren om de dieren in onder te brengen die wij niet kunnen plaatsen. We krijgen intussen ook oproepen om op andere plaatsen dieren te gaan halen, maar moeten verstek geven. We kunnen die dieren niet helpen omdat alles 'vol' zit. Het is een situatie die wij niet veel langer kunnen trekken. Daarom vragen we de beleidsmakers de situatie dringend te herbekijken."

Lees meer