3 Een beeld uit de Pano-reportage over de Denderstreek.
VRT Een beeld uit de Pano-reportage over de Denderstreek.

Pano-reportage schetst geen fraai beeld over Denderstreek: “Imago van onze stad krijgt deuk”

Vlaams Belang heeft haar succes in de Denderstreek vooral te danken aan het snel stijgende aantal inwoners van vreemde - vooral Afrikaanse - origine. Dat is de conclusie van Pano-reportage over de Denderstreek. Burgemeesters Tania De Jonge (Open Vld, Ninove) en Jo Fonck (LvB, Denderleeuw) vinden dat de reportage geen goed beeld gaf van hun stad en gemeente, maar bevestigen de conclusies van Pano. 

De reportageploeg van Pano trok twee maanden door de Denderstreek. Ze filmden bijna uitsluitend in Ninove en Denderleeuw: de twee plaatsen waar Vlaams Belang het meeste stemmen behaalde tijdens de verkiezingen in oktober. In Ninove werd een bezoek gebracht aan sociale woonwijk de Groeneweg, want in die wijk wonen veel Forza Ninove-stemmers. De strafste taal kwam van een naar Ninove uitgeweken Molenbekenaar, die nu in de wijk woont. “Ik vond het verhaal eenzijdig”, stelt Tania De Jonge (Open Vld), burgemeester van Ninove. “Er kwamen immers geen mensen uit het middenveld of het verenigingsleven aan bod of mensen die werken en feesten in onze stad. Het imago van onze stad krijgt een deuk, terwijl Ninove veel te bieden heeft.”

Vertekend beeld

Ook Jo Fonck (LvB), burgemeester van Denderleeuw, spreekt van een vertekend beeld, maar nuanceert: “Er werd gefocust op de werking van het Vlaams Belang en haar Sinterklaasfeest en voedselbedeling, terwijl wij als gemeente dat ook organiseren, op veel grotere schaal, voor een paar honderden mensen. De bedoeling van Pano was natuurlijk om te verklaren waarom Vlaams Belang zo veel stemmen haalt in de Denderstreek.”

De sterke stijging van het aantal inwoners van vreemde origine - vooral Afrikaanse - op korte tijd in de streek door de goede (trein)verbinding naar Brussel en de goedkopere woningen, en kansarmoede worden als oorzaken aangehaald.

De indruk leeft dat mensen met een migratieachtergrond meer financiële steun krijgen, terwijl de voorwaarden voor het toekennen van een sociale woning of een leefloon dezelfde zijn voor iedereen

Tania De Jonge (Open Vld), burgemeester van Ninove

 De Jonge en Fonck bevestigen dat: “De armoedecijfers zijn verontrustend”, vertelt De Jonge. “Ik denk dat het belangrijk is dat mensen weten welke diensten er zijn en waarvoor ze terechtkunnen bij het OCMW. Dat is nog te weinig geweten. De indruk leeft dat mensen met een migratieachtergrond meer financiële steun krijgen, terwijl de voorwaarden voor het toekennen van een sociale woning of een leefloon dezelfde zijn voor iedereen. Wel gaan we proberen een voorrangsregel in te voeren voor alleenstaande ouders met kinderen in kansarmoede.” Naast armoedebestrijding wil ze ook nog meer inzetten op kennis van de taal en integratie.

Daar wil ook de gemeente Denderleeuw nog meer werk van maken, met nog meer buurtwerkers en gemeenschapswachten, wijkagenten die dichter bij de burger staan, de toeleiders (die nieuwkomers begeleiden) te versterken en het aanstellen van een integratiecoördinator en een veiligheidscoördinator, zoals al bekend uit het bestuursakkoord. “Maar al die maatregelen kosten veel geld”, aldus Fonck. 

Geen ‘cement’

Samen met zijn collega uit Ninove doet hij een oproep naar de Vlaamse overheid om meer financiële steun vrij te maken en de criteria voor steun uit het Gemeentefonds te herbekijken. “De criteria voor de verdeling zijn niet meer actueel en aangepast aan de veiligheids- en armoedecijfers”, aldus De Jonge en Fonck. “Er zijn maar twee categorieën: plattelandsgemeenten en steden. Wij zijn geen plattelandsgemeente meer, maar zijn een voorstad van Brussel geworden”, zegt Fonck. “Dat zorgt ervoor dat mensen, van verschillende culturen, dichter bij elkaar wonen, terwijl mensen elkaar niet meer kennen en er geen sociale cohesie, geen ‘cement’ meer is tussen mensen. We hebben de problemen van steden, maar hebben er niet de financiële middelen voor.”

“We moeten zorgen dat we allemaal kunnen samenleven. De klok terugdraaien is niet mogelijk. Polariseren is geen oplossing”, besluit Fonck.

3 Een beeld uit de Pano-reportage over de Denderstreek.
VRT Een beeld uit de Pano-reportage over de Denderstreek.
3 Een beeld uit de Pano-reportage over de Denderstreek.
VRT Een beeld uit de Pano-reportage over de Denderstreek.

3 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Kris Peeters

    Alweer dat eeuwige nuanceren van de pseudo burgemeester van Ninove, men zou beter de zaken benoemen zoals ze zijn. En er iets aan doen in plaats van voorrang te geven aan alleenstaande moeders met kansarme kinderen (lees uitgeweken Brusselaars) Dat is nu toch werkelijk extra olie op het vuur gieten!

  • Karine Roeland

    Wie gaat kijken wie er in de meeste sociale woningen woont, weet meteen naar wie de voorkeur uitgaat. En de laatste tijd word er in Denderleeuw meer Frans en andere talen gesproken dan Nederlands. Zo ook in de supermarkten van Denderleeuw, omdat een groot deel van hun klanten allochtonen zijn. Omgekeerd racisme bestaat inderdaad. Ook in het OCMW zie je wie er het meeste komt om een leefloon aan te vragen.

Lees meer