2 Gemeenteraadslid Joost Arents (N-VA).
Foto's Claudia Van den Houte Gemeenteraadslid Joost Arents (N-VA).

Veelbesproken brief plots 'onbestaande'

MANAGEMENTTEAM TREKT BRIEF MET BESCHULDIGINGEN TEGENOVER COLLEGE IN

Het managementteam (MAT) van het stadspersoneel heeft de brief waarin het schepencollege zwaar op de korrel wordt genomen, weer ingetrokken. Heel wat leden zouden nu toch niet (meer) achter de tekst staan. Volgens Joost Arents, van oppositiepartij N-VA, is er mogelijk binnen het MAT druk uitgeoefend geweest om de brief mee te ondertekenen. De brief, die voortaan als 'onbestaande' beschouwd zou worden, blijft wel onderwerp van discussie op de extra gemeenteraad volgende vrijdag.

De vragen over de opmerkelijke brief waarin het MAT het college van burgemeester en schepenen onder meer beschuldigt van een gebrek aan vertrouwen en zelfs van intimidaties, werden op de vorige gemeenteraad in de besloten vergadering beantwoord. Het schepencollege kondigde echter al aan dat er op vrijdag 10 november een extra gemeenteraad komt waarin de vragen van de oppositie over de brief openbaar beantwoord zullen worden.

2 Guy D'haeseleer (Forza Ninove)
Claudia Van den Houte Guy D'haeseleer (Forza Ninove)

Gemeenteraad gaat door

Die gemeenteraad gaat nog steeds door, hoewel het MAT de brief intussen heeft ingetrokken, waardoor hij volgens een ontwerpbeslissing voor de volgende gemeenteraad 'als onbestaande kan beschouwd worden'.


Het schepencollege moet de lippen stijf op elkaar houden tot vrijdag. Bij de oppositie zijn de meningen verdeeld over de oorzaak van het intrekken van de brief. Volgens N-VA-fractieleider Joost Arents, die de besloten zitting bijwoonde, staan verschillende diensthoofden die de brief ondertekenden opvallend genoeg - ondanks de zware beschuldigingen tegenover het college - toch niet achter de inhoud ervan.

Uit collegialiteit

De gemeenteraadsvoorzitter had de ondertekenaars vragen gesteld over de brief, waarna hun antwoorden kenbaar werden gemaakt op de besloten zitting.


"Ik had al van verschillende diensthoofden gehoord dat ze zich distantieerden van de brief en dat werd ook duidelijk op de geheime zitting", vertelt Arents. "Uit de antwoorden bleek dat ze de brief 'uit collegialiteit' hadden getekend, maar niet akkoord waren met wat er in stond. Ze konden geen voorbeelden geven van de beschuldigingen in de brief, zoals intimidaties. Je kunt je natuurlijk afvragen in hoeverre er druk is geweest binnen het MAT om de brief mee te ondertekenen. Ik denk bijvoorbeeld aan iemand die misschien het gevoel begon te krijgen dat het schepencollege niet meer achter haar stond", aldus Arents.

Stadssecretaris

Hij heeft het wellicht over de stadssecretaris, die het hoofd is van het stadspersoneel. Tijdens de besloten zitting op de jongste gemeenteraad werd de beheersovereenkomst tussen de stad en het OCMW, waardoor het ambt van stadssecretaris door de OCMW-secretaris kon worden ingevuld, beëindigd. "De verantwoordelijkheid van de brief ligt bij het MAT. Als het klopt dat zo'n hoge stadsambtenaren inderdaad zo beïnvloed kunnen worden, dan zijn daar ernstige vragen bij te stellen. Er moet een externe controle komen naar de werking van het MAT", vindt Arents.


Eerder gaven schepen Alain Triest (Open Vld) en Guy D'haeseleer van Forza Ninove, de andere oppositiepartij, al aan voorstander te zijn van een doorlichting door Audit Vlaanderen of door een onafhankelijk audit-bureau. Forza Ninove zal echter niet aanwezig zijn op de gemeenteraad van vrijdag.

Protest

Kopman Guy D'haeseleer zit dan immers nog in het buitenland. "De gemeenteraad werd belegd zonder rekening te houden met mij. Bovendien is een extra gemeenteraad, die de belastingbetaler 7.000 euro zal kosten, overbodig, want de brief kon evengoed op de gemeenteraad van eind november worden besproken. Uit protest zal niemand van onze fractie aanwezig zijn op deze schertsvertoning."


Volgens D'haeseleer heeft het MAT de brief ingetrokken uit angst. "Er werd zelfs gedreigd met klachten", klinkt het. Ondanks dat de brief werd ingetrokken, komt er wellicht een doorlichting. Op juridisch vlak zal de brief allicht zonder voorwerp zijn. De stadssecretaris was gisteren niet bereikbaar.

Lees meer