Jan-Baptist Polfliet: nu nog even in thuishaven Oostende, maar straks duikt hij weer het studentenleven in.
Foto Benny Proot Jan-Baptist Polfliet: nu nog even in thuishaven Oostende, maar straks duikt hij weer het studentenleven in.

"15 pintjes op een cantus, maar dat is niet verplicht "

Voortaan staat een jonge student uit Oostende aan het hoofd van alle Leuvense studentenclubs. Jan-Baptist Polfliet licht toe wat een 21-jarige zedenmeester, notariszoon, wielrenner, student en redder bezielt om zo'n gewichtig engagement aan te gaan.

"Een 'Ad Fundum !", weergalmde vorige week door de grote zaal van het Studentenconvent in Leuven. Daar werd Jan-Baptist Polfliet, een jonge Oostendenaar, verkozen tot de nieuwe senior seniorum. "Nu ben ik zowat de Eerste Minister van de Leuvense studentenclubs", verduidelijkt de kersverse studentenleider trots. Jan-Baptist is amper 21 en start dit academiejaar met zijn masteropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen in Leuven. Tegelijk is hij ook zedenmeester bij studentenclub Moeder Oostendse en nu dus ook preses van het Leuvense Seniorenconvent.


Vanwaar dat engagement?


"Bij ons thuis hangen het lint en het clubpetje van mijn vader nog steeds op in de gang. Hij is nu notaris in Oostende en heeft ook in Leuven gestudeerd. Voor mij hadden twee van mijn broers al zijn voorbeeld gevolgd. Al toen ik het college van Oostende verliet, wist ik dat ik ook in de club zou gaan en ik ken mezelf: als ik mij ergens voor inzet, dan wil ik daar ook het maximum uit halen."


Blijft er naast al die naschoolse activiteiten (lees: pinten hijsen) nog tijd om te studeren?


"Ik moet toegeven dat ik niet vaak naar de les ga. Niet dat ik na een cantus de hele dag in bed blijf liggen, maar het studentenclubleven is wel energie- en tijdrovend. Gelukkig stopt het clubjaar net voor de blokperiode."


Heb je überhaupt tijd voor een vriendin?


"Daar moet je tijd voor maken hé. (lacht) Mijn vriendin studeert kiné in Leuven en staat, niettegenstaande ze zelf niet in een club zit, achter alles wat ik doe."


Zedenmeester en senior seniorum. Voor wie nooit in een studentenclub heeft gezeten zijn dat vreemde begrippen. Wat moeten we ons daar bij voorstellen?


"Als zedenmeester ben ik vooral tijdens de cantussen actief. Ik moet er op toezien dat iedereen zich naar de voorschriften heeft gekleed, dat de opdrachten naar behoren worden uitgevoerd en zorgen dat het stil is als het stil moet zijn. Maar ook dat de straffen worden uitgevoerd. Een voorbeeld ? Als iemand van de studenten een meisje heeft 'binnengedaan' dat niet van de mooiste is, of een meisje dat een ander clublid al heeft 'gehad', dan krijgt die een aantal extra pinten om op te drinken."


"Mijn taak als senior seniorum is een stuk ernstiger. Daarbij sta ik aan het hoofd van alle Vlaamse studentenclubs in Leuven. Ik zorg ervoor dat er geen zaken naar buiten komen, die niet kunnen en bemiddel met de stad Leuven bij eventuele problemen. Ook wanneer iemand een nieuwe club uit de grond wil stampen, heeft die daar mijn goedkeuring voor nodig en moet ik er over waken dat ze de waarden en tradities respecteren."


Een aantal van onze lezers zal je wellicht vooral kennen als beloftevolle wielrenner. Hangt je fiets nu voorgoed aan de haak?


"Nee hoor. Ik probeer nog elk jaar zo'n 7.000 kilometer bijeen te fietsen. Maar toen ik met mijn studies ben gestart, heb ik besloten de droom op te geven om ooit een profcarrière uit te bouwen."


Bij hun wijding krijgen alle studenten een 'schachtennaam'. Die van jou luidt 'Ovam', zoals de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Vertel!


"Tijdens de ontgroening kreeg ik enkele drinkopdrachten, die ik in het midden van een vijver moest uitvoeren. Ik stond aangeschoten tot aan mijn middel in het water toen een voorbijganger me berispte dat we er niet mochten zwemmen, waarop ik de legendarische woorden uitsprak : 'Wij zijn van Ovam en komen de bodem controleren.' Sindsdien ga ik dus door het leven als 'Ovam'."


Wat zijn de vereisten om toe te treden tot een studentenclub?


"Toegegeven, de vaders van heel wat leden zijn notaris, arts, advocaat of ondernemer, maar ook al is dat niet zo, dan nog ben je welkom. Engagement is het belangrijkste. Iedereen weet dat wij (Moeder Oostendse) eerder naar de liberale zijde overhellen, maar we doen niet aan politiek. Maar als je als socialist lid wil worden, hou je misschien beter je politieke overtuiging voor jezelf", lacht Jan-Baptist.


Zijn die cantussen nog steeds zo'n wilde braspartijen als vroeger ?


"Laat me stellen dat we niemand dwingen om boven zijn mogelijkheden te drinken. We laten de schachten op dat vlak wel afzien, maar willen zeker niet dat iemand in het ziekenhuis zou belanden. Het mag ook niet de bedoeling zijn dat het lidmaatschap van een studentenclub resulteert in slechte resultaten."


Traditiegetrouw zijn in Leuven mannen- en vrouwenclubs gescheiden. Komen jullie dan nooit samen?


"We organiseren vaak 'gemengde' cantussen en ontmoeten elkaar uiteraard tijdens het uitgaan. Maar vooral de galabals zijn het moment om te 'verbroederen' met onze zusters. Op zaterdag 18 november organiseren we met Moeder Oostendse het Galabal der Kust. Dat vindt plaats in de Bagatelle, vlakbij de Hippodroom, kom maar af !"

Lees meer