De centrale keuken bereidt onder meer de maaltijden voor de woonzorgcentra De Boarebreker en Lacourt
Benny Proot De centrale keuken bereidt onder meer de maaltijden voor de woonzorgcentra De Boarebreker en Lacourt

"Uitbesteding stadsdiensten levert niet de beoogde besparing op voor de stad”

De gemeenteraad van Oostende heeft het voorstel van Jeroen Soete (sp.a/stadsmakers) weggestemd om de procedure stop te zetten waarbij de catering, de aanvullende thuiszorg en de gezinszorg uitbesteed worden. Het schepencollege had de procedure al tijdelijk opgeschort, maar sp.a wil dat de stad de plannen volledig laat varen. “Er kwamen twee voorstellen binnen die niet tegemoet kwamen aan de besparing die Oostende wil realiseren met de uitbesteding, dat is ook niet haalbaar”, meent Soete.

Eind vorig jaar was er heel wat commotie in Oostende omdat de stad drie diensten wil uitbesteden, waaronder de centrale keuken die dagelijks maaltijden klaarmaakt voor de jeugdinstellingen, kinderdagverblijven, ontmoetingscentra, de woonzorgcentra en het ziekenhuis verbonden aan de stad. Volgens de stad gaat het daarbij niet om een privatisering omdat gezocht werd naar een partner in de publieke dienstverlening. 

Als je bekijkt welk bedrag het stadsbestuur wil uitgeven aan de maaltijden, dan zouden die slechts 4,9 euro per persoon voor alle maaltijden op een dag mogen kosten. Dat is ontzettend weinig om een kwalitatieve maaltijd te bereiden

Jeroen Soete (sp.a/stadsmakers)

Op de procedure kwamen uiteindelijk twee voorstellen binnen. Een van de voorstellen nam echter niet het ziekenhuis mee in hun bod omdat ze hierin geen ervaring hebben en de kandidaat liet ook letterlijk weten dat de beoogde besparing niet mogelijk was omdat de aanbieder niet in kwaliteit wil inboeten. Want zo zegt Jeroen Soete. “Als je bekijkt welk bedrag het stadsbestuur wil uitgeven aan de maaltijden, dan zouden die slechts 4,9 euro per persoon voor alle maaltijden op een dag mogen kosten. Dat is ontzettend weinig om een kwalitatieve maaltijd te bereiden. Ik heb navraag gedaan en een ander woonzorgcentrum rekent al 7,7 euro voor de aankoop van het eten. En dan heb je het nog niet klaargemaakt en geleverd”, zegt Soete. “13 procent van de rusthuisbewoners leiden in Vlaanderen aan ondervoeding, keuze voor kwaliteit is ook een keuze voor de gezondheid van de mensen.”

Gesprekken opgeschort

De meerderheid wil de procedure niet volledig opschorten, maar geeft toe dat de beoogde besparing momenteel niet haalbaar is. “We waren gesprekken aan het voeren met twee publieke partners, maar toen is corona ertussen gekomen. Ik heb kennis genomen dat de omstandigheden waarin deze gesprekken moesten gevoerd worden heel moeilijk waren. We hebben duidelijk gezien dat de efficiëntie die we voor ogen hadden niet onmiddellijk kon behaald worden in deze omstandigheden. We hadden het kunnen opentrekken naar andere partners, maar we hebben met het schepencollege beslist om de gesprekken op te schorten. Wij moeten nu een nieuw meerjarenplan maken. Dat kan ook niet anders door de gewijzigde omstandigheden door de coronacrisis. Of we opnieuw zullen opstarten zal blijken uit de mogelijkheden om dat te doen”, zei Tommelein. Inhoudelijk ging hij niet op de cijfers van Soete. Hij verwees enkel naar de privatiseringen die sp.a in het verleden doorvoerde bij andere stadsdiensten. “Toen kwam er geen reactie op, zelfs niet van de vakbond. Blijkbaar is dat enkel een schande als sp.a niet in de meerderheid zit.”

Volgens Jeroen Soete is de besparing sowieso onhaalbaar. “Daarom hebben jullie de procedure opgeschort. Wij vonden de besparing van bij de start totaal onrealistisch”, merkte het raadslid nog op.

Lees meer