Natacha Waldmann
Benny Proot Natacha Waldmann

Natacha Waldmann verkozen als lid van nationaal partijbestuur Groen

Natacha Waldmann zal voortaan zetelen in het nationaal partijbestuur van Groen. Ze zal West-Vlaanderen vertegenwoordigen in het hoogste orgaan van de partij.

Voortaan trekt Natacha Waldmann, die schepen is voor Groen in Oostende elke maandagochtend naar het Groen-hoofdkwartier in Brussel. Naast 8 vrijwilligers die verkozen werden op het nationaal ledencongres van Groen in oktober, mag elke provincie nog één persoon aanduiden als vrijwilliger. Waldmann vertegenwoordigt in haar nieuwe mandaat dus de volledige provincie West-Vlaanderen. “Onze provincie staat voor heel wat uitdagingen die andere provincies niet kennen. Denk maar aan de moeilijke bereikbaarheid van bepaalde regio’s met het openbaar vervoer, de vergrijzende bevolking en de tewerkstellingsmogelijkheden in een regio grenzend aan de zee. Dit op de agenda kunnen plaatsen van onze nationale partijwerking is iets waar ik enorm naar uitkijk”, zegt Waldmann. Het mandaat van een vrijwilliger in het nationaal partijbestuur loopt in principe tot na de volgende bovenlokale verkiezingen. “We zijn heel trots dat Natacha met een grote meerderheid van de stemmen het vertrouwen heeft gekregen van de West-Vlaamse leden. Het is een bevestiging van de koers die we in Oostende varen op vlak van sociaal beleid en de groene vernieuwing van onze stad”, zegt voorzitter Groen Oostende Patrick Hermie.

Lees meer