2
Getty Images/Image Source

Sp.a trekt naar Raad van State om overlastmaatregel tegen skaters aan te vechten: “Juridisch gewoon niet in orde”

Sp.a Oostende stapt naar de Raad van State, omdat ze niet akkoord gaat met de manier waarop het schepencollege de overlast van skaters aan het Kursaal wil aanpakken. Volgens de oppositiepartij is er te veel sprake van willekeur. “We willen een signaal geven dat we dit niet zomaar laten passeren”, zegt John Crombez.

Na klachten van overlast door skaters aan het Kursaal in Oostende liet burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) in november een wijziging van de Stedelijke Verordening Orde & Veiligheid stemmen in de gemeenteraad. In de verordening staat nu dat het verboden is om op openbare plaatsen gebruik te maken van rolschaatsen en -planken, skateboards, skeelers, BMX-fietsen en andere aanverwante toestellen. Dat wil zeggen: wanneer dit overlast veroorzaakt, zoals de veiligheid van anderen in het gedrang brengen, de vlotte doorgang belemmeren, of als dit straatmeubilair, monumenten of openbare gebouwen zou beschadigen.

2 John Crombez in de gemeenteraad.
Benny Proot John Crombez in de gemeenteraad.

John Crombez, fractieleider van sp.a, had tijdens die bewuste gemeenteraad al zijn opmerkingen gegeven, maar burgemeester Bart Tommelein suste dat er met de nodige omzichtigheid met de maatregel zou worden omgesprongen. Het schepencollege wilde met de maatregel ook overlast op andere plaatsen kunnen aanpakken als dat zich zou voordoen. Momenteel is dat het Kursaal, maar in de toekomst misschien ook elders. 

Dit is hetzelfde als zeggen dat je een boete kan krijgen als je te snel rijdt. Hoeveel je dan mag rijden? ‘Dat gaan we dan wel nog zien’

John Crombez

Maar volgens de fractieleider van sp.a zijn er meerdere juridische bepalingen niet juist en is de maatregel te vaag en te weinig afgebakend, waardoor er ruimte gelaten wordt voor willekeur. “Dit is hetzelfde als zeggen dat je een boete kan krijgen als je te snel rijdt. Hoeveel je dan mag rijden? ‘Dat gaan we dan wel nog zien’”, zegt Crombez. “Door met een niet-limitatieve lijst te werken, kan alles beboet worden. En wat is overlast? Ook daarbij is niet duidelijk bepaald wat hier allemaal onder valt. In principe kan je een boete krijgen als er schade ‘kan’ berokkend worden. Dat gaat wel heel ver.” 

Tegenvoorstel

In haar motivering haalt de oppositiepartij aan dat ook de politie tegen de wijziging heeft geadviseerd. De politie stelde voor om de maatregel alleen te laten gelden aan het Kursaal. “Er zijn geen andere locaties in Oostende waar zich dergelijke vorm van overlast voordoet”, staat er zelfs letterlijk in het advies te lezen.

Het is in elk geval uitzonderlijk in Oostende dat een oppositiepartij naar de Raad van State trekt om een beslissing nietig te laten verklaren. “We vinden het een zwaar punt", verklaart Crombez. “Juridisch is het ook gewoon niet in orde. We zullen volgende week in de gemeenteraad ook met een tegenvoorstel komen.”

Burgemeester Bart Tommelein wacht nu eerst af of het verzoekschrift ontvankelijk verklaard wordt door de Raad van State. “Ik kan dan kijken op welke argumenten ze het verzoekschrift gebaseerd hebben. Ik vind het gewoon vreemd omdat het letterlijk gebaseerd is op de verordening betreffende het verbod van het gebruik van alcoholische dranken op het openbaar domein dat door de socialisten werden ingevoerd. In deze verordening worden ook geen locaties opgenomen”, zegt Tommelein. “Inhoudelijk is de discussie gevoerd in de gemeenteraad. Ze kunnen het politiek niet halen, daarom trekken ze naar de Raad van State. Dat is hun recht, ik zal de procedure nu afwachten. Als de Raad van State zegt dat het niet kan dan zal ik ook de andere regel rond alcohol in het openbaar domein moeten aanpassen.”

Lees meer