De stad wil meer groen in de voortuinen zien, zoals in de verkaveling Prins Rose.
LBB De stad wil meer groen in de voortuinen zien, zoals in de verkaveling Prins Rose.

Te veel verharde tuinen in Oostende: stad start campagne (en overtreders riskeren pv)

Hou je (voor)tuin groen en leg er geen laag asfalt op. Met die boodschap trekt stad Oostende naar de inwoners. Zo wil het bestuur niet alleen de wijken groen houden, maar bewoners ook bewust maken dat verharding van de tuin impact heeft op het waterpeil. Wie de regels overtreedt en bij een controle betrapt wordt, riskeert een pv.

Er bestaan regels voor het inrichten van een oprit, een tuin en een afsluiting. Zo zijn er richtlijnen voor het plaatsen van een tuinhuisje én beperkingen op het verharden van een tuin. Maar het is lang niet voor iedereen duidelijk wat de regels zijn. Ook in nieuwe Oostendse verkavelingen zoals Baanhof of Prins Rose merkt het stadsbestuur dat de voorschriften niet altijd worden gevolgd.

Bovendien is ons land is erg kwetsbaar voor watertekorten, daar zijn we ons de voorbije zomers meer dan ooit bewust van geworden. Na de hitte van vorige zomer raakten de watervoorraden in België maar niet aangevuld. “We moeten regenwater vasthouden en laten infiltreren in de bodem. Onze voortuinen massaal verharden, is dus geen optie. Daarom zal de stad mensen extra informeren en begeleiden”, stelt schepen van Ruimtelijke Ordening en Wonen Kurt Claeys (Open Vld).

We moeten regenwater vasthouden en laten infiltreren in de bodem. Onze voortuinen massaal verharden, is dus geen optie. Daarom zal de stad mensen extra informeren en begeleiden

Kurt Claeys (Open Vld)

In eerste plaats zal er geflyerd worden om mensen attent te maken op de regels. Later volgt een bewonersbrief dat de mensen van de dienst Handhaving en Toezicht, die toezien of bouwvergunningen worden nageleefd, in die week op pad zijn in de wijk. Zij zullen kijken of er overtredingen gebeurden en of deze kunnen opgelost worden. Die bewoners worden uitgenodigd in het stadhuis om de verdere mogelijkheden te bekijken. Als er geen reactie komt, dan wordt er een proces-verbaal opgemaakt, dat doorgegeven wordt aan het parket. Dat kan eisen dat de situatie in orde gebracht wordt volgens de regels.

Kleine zoogdieren

“We moeten onze groene tuinen in de stad in ere houden”, stelt ook schepen van Leefmilieu Silke Beirens (Groen). “Alle tuinen samen vormen immers een veel grotere oppervlakte dan  beschermd natuurgebied. Ze zijn niet alleen belangrijk als waterbuffer, maar ook voor de biodiversiteit in de stad. In tegenstelling tot tegeltuinen herbergen wilde, plantenrijke tuinen verscheidene soorten vlinders, bijen en kevers, maar ook vogels en kleine zoogdieren zoals egels. Bovendien zijn ze een essentiële schakel in het vasthouden van CO². Dus uitstekend voor het klimaat”, aldus schepen Beirens. 

10 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Tom Deprez

    De Schepen van R.O. Claeys heeft zelf boter op het hoofd. Onlangs nog werd een afgeleverde vergunning voor een woontoren naast Melinda (zie hln-10 sept 2019) vernietigd, omdat de regels niet gevolgd werden. Is het ethisch om het schepenambt te combineren met een actief architectenbureau te Oostende? Tja, de steentjes in de verhardingen tellen van gewone werkmensen en PV's opstellen staat blijkbaar hoger op de agenda, dan de regels voor woonblokken van promotoren te respecteren.

  • Pierre Bos

    Gelukkig gaan de voortuintjes het klimaat redden, want waar open ruimte was op Oosteroever, bouwen bevriende promotoren alle beschikbare oppervlakte potdicht.

Lees meer