Het Thermae Palace Hotel en de Koninklijke Gaanderijen zijn dringend aan een renovatie toe.
Foto Proot Het Thermae Palace Hotel en de Koninklijke Gaanderijen zijn dringend aan een renovatie toe.

Thermae Palace krijgt tegen 2024 eindelijk opknapbeurt

Oostende start vennootschap op met PMV en nv Restotel voor renovatie

Oostende zal samen met Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en huidige huurder nv Restotel van de familie Vanmoerkerke een vennootschap oprichten om de renovatie van het Thermae Palace Hotel in de komende jaren op te starten. Schepen Björn Anseeuw (N-VA)maakt zich zelfs sterk dat de restauratie tegen 2024 klaar kan zijn. Wie op het einde van de rit eigenaar wordt van het hotel is nog niet zeker. Zeker is wel dat er naast het hotel ook residentiële woningen in het project worden opgenomen. “Ook PMV heeft vastgesteld dat het project anders niet rendabel is.”

Het Thermae Palace Hotel en de Koninklijke Gaanderijen zijn de laatste decennia steeds meer in verval, maar na jaren stilstand lukte het in de vorige legislatuur niet om een oplossing uit te werken. Johan Vande Lanotte (sp.a) zette een zoektocht op poten om een private partner te vinden die de renovatie op zich kon nemen, maar uiteindelijk moest de procedure stopgezet worden. Het nieuwe stadsbestuur beloofde bij de start van de legislatuur dat het dossier prioriteit zou krijgen. Er werd daarvoor een samenwerking opgezet met de Participatiemaatschappij Vlaanderen die de voorbije zes maanden alle opties heeft onderzocht. “Na zes maanden hebben we nu gekozen voor de beste optie, waarin we rekening houden met het huurcontract met de huidige huurder die nog loopt tot 2036. Als we ervoor kiezen om het contract stop te zetten dan lopen we de kans op een jarenlange juridische procedure. Het scenario waar we voor kiezen is een participatieve structuur en heronderhandeling met de huidige huurder”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

Privaat kapitaal

De stad zal hiervoor een vennootschap oprichten samen met nv Restotel, de huidige huurder en PMV. Het gebouw zal ingebracht worden in de nv waardoor de stad en PMV mee de restauratie kunnen begeleiden. “Het Thermae Palace Hotel is beeldbepalend in onze stad. We willen het gebouw niet zomaar uit handen geven zonder controle over wat er mee zal gebeuren. Als we het huurcontract zomaar verbreken dan zouden we veel tijd verliezen met juridische veldslagen. Tegelijk willen we ook privaat kapitaal kunnen aantrekken. Er is 70 miljoen euro nodig om het monument terug in ere te herstellen, dat kunnen wij niet alleen doen", zegt schepen Björn Anseeuw.

Hotel en residentie

De stad kiest ervoor om met de familie Vanmoerkerke in zee te gaan, die na de restauratie ook opnieuw zal instaan voor de uitbating. Hoe de eigendomsstructuur er na de werken zal uitzien is nog niet duidelijk. Wel zeker is dat er, net zoals de familie Vanmoerkerke in de vorige procedure had voorgesteld, appartementen zullen ondergebracht worden in de site. PMV heeft aangetoond dat het te duur is om enkel een hotel en congressen te doen. Het zal niet zomaar een hotel zijn, maar er komt ook een stuk residentie”, aldus Anseeuw. Of daarvoor ook een extra verdieping zal komen is nog niet duidelijk. “Een extra verdieping is onderdeel van de besprekingen die nog moeten volgen. Daar is al over gesproken, maar we zullen daarover geen veto’s uitspreken. Wat we wel weten is dat nu slechts 30 procent van de site in gebruik is. Dat is niet rendabel. We willen een project dat in de toekomst ook economisch rendabel zal zijn”, zeggen schepen Anseeuw en burgemeester Tommelein.

Tegen 2024

Het komende jaar zullen de architecturale plannen verder uitgewerkt worden. “De nv Restotel heeft in het verleden al heel wat onderzoek gedaan. We zullen dat niet zomaar in de vuilbak gooien. Daar zitten heel wat waardevolle elementen in. We willen binnen anderhalf jaar de vennootschap oprichten en daarna ook de werken starten. We hopen de restauratie tegen 2024 af te werken. Dat klinkt ambitieus gezien de jaren die al verloren zijn gegaan, maar we maken ons sterk dat dit kan lukken. Er is het voorbije jaar al heel wat werk verricht”, besluit de schepen nog.

1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Angelo Cabooter

    Het is wel dringend nodig om te renoveren. Het is ook een mooie plaats voor foto's te maken. (Dat deel waar je door de ruiten, naar het zwembad kan kijken.)

Lees meer