Veel minder jongeren ontlenen boeken in bib

Oppositiepartij Groen merkt op dat Oostendse jongeren steeds minder boeken ontlenen uit de bibliotheek. Dat blijkt uit de cijfers van de gemeentelijke profielschets van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Nu blijkt 18 procent van de Oostendse 15-jarigen items uit de bib te ontlenen, terwijl dat in 2006 nog 47,4 procent was. "Nochtans zien we een stabiel cijfer in het Vlaams gewest. In steden als Antwerpen, Gent, Brugge, Hasselt en Leuven blijft dat cijfer nagenoeg gelijk met iets meer dan 30 procent doorheen de jaren", weet Groen.

"We zullen het dalende cijfer in Oostende voorleggen aan de bestuursraad van de bib." Burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) heeft niet meteen een verklaring. "Het dalende cijfer is een vreemde vaststelling. Er is overal een sterk dalende trend, maar in Oostende is die nog sterker. We stellen wel vast dat het aantal jongeren dat de bibliotheek gebruikt om te internetten of om te studeren dan weer heel hoog is. Daarnaast wordt sterk gewerkt aan klassikaal ontlenen. Deze ontleningen gebeuren op naam van de leerkracht, die de jongeren dan kan begeleiden in hun zoektocht. Toch moet deze trend nader worden onderzocht." (TVA)

Lees meer