Minister Hilde Crevits kwam vrijdag het nieuws brengen aan de reders. Op 4 mei was ze al in Oostende om te overleggen.
Benny Proot Minister Hilde Crevits kwam vrijdag het nieuws brengen aan de reders. Op 4 mei was ze al in Oostende om te overleggen.

Vissers krijgen vergoeding om niet uit te varen: “Hoopvol dat de prijs zo weer stijgt”

Begin mei slaakte de visserijsector een noodkreet omdat de visprijzen nog nooit zo laag waren. Op 4 mei kwam Vlaams minister Hilde Crevits om een oplossing te bespreken met de reders. De Vlaamse regering heeft nu een maatregel uitgewerkt waarbij vissers een vergoeding kunnen krijgen per week dat ze niet uitvaren. Door het aanbod te beperken zal de visprijs weer stijgen, of dat hopen de vissers toch. De reders zullen nu onderling een schema uitwerken, wie wanneer uitvaart zodat de aanvoer ook gegarandeerd blijft.

Ook onze vissers hebben het in coronatijden moeilijk. De prijs die de vissers krijgen voor hun vangst is in de afgelopen weken fors gedaald. De vraag is immers fors gedaald door het sluiten van de markten en de horeca, maar de meeste vaartuigen bleven vis aanvoeren. Door het overaanbod zakte de prijs enorm. De rederscentrale zal nu in overleg met de reders een schema opstellen wie wanneer stilligt. Maximum 40 procent van de vloot mag tegelijk stil liggen. Door minder vis aan te voeren zal de prijs normaal gezien terug stijgen. Vlaams Minister Hilde Crevits heeft er nu voor gezorgd dat de reders maximum drie weken kunnen stilliggen en daar ook een premie voor kunnen krijgen. “Europa maakt het mogelijk om hiervoor steun te verlenen. Die Europese regelgeving wordt nu in de Vlaamse regelgeving ingeschreven. Vergoedingen voor het niet uitvaren kunnen per vaartuig voor in totaal maximum 3 weken worden aangevraagd voor de periode tussen 1 mei en 31 augustus. Naargelang de grootte van het vlootsegment schommelen ze tussen 1.500 en 6.000 euro per week.”

Tevreden

De rederscentrale is tevreden met de regeling. “Wij zullen nu de 65 actieve reders contacteren om een regeling uit te werken. De vergoeding is voldoende om de kosten te dragen, maar het zal de geleden verliezen zeker niet compenseren. Dat is op zich ook niet de bedoeling. We willen er nu vooral voor zorgen dat de prijs terug stijgt, zodat de reders terug winst kunnen maken. Er liggen nu al enkele reders stil omdat het gewoon de moeite niet meer was en we zien nu al beterschap”, zegt directeur Emiel Brouckaert.

Lees meer