Water ophalen en sporten in kanaal weer toegelaten

Het captatie- en recreatieverbod op het kanaal Gent-Oostende, in de zone vanaf Beernem tot Plassendale bij Oudenburg, is gisteren opgeheven door de gouverneur. Volgens de dienst noodplanning van de provincie West-Vlaanderen blijkt uit de laboratoriumresultaten dat de waterkwaliteit opnieuw voldoet aan de voorwaarden om recreatie en captatie van water voor landbouwers toe te laten. Het verbod was een tweetal weken van kracht door de aanwezigheid van giftige blauwalgen. Eind vorige week werd het verbod al opgeheven voor de zone tussen Plassendale-Oostende. Het verbod op recreatie en captatie blijft wel gelden op de onbevaarbare waterlopen, het kanaal Roeselare-Leie en het kanaal Ieper-IJzer. (BBO)

Lees meer