Alle gemeentelijke activiteiten worden opgeschort tot 30 april.
Benny Proot Alle gemeentelijke activiteiten worden opgeschort tot 30 april.

Alle gemeentelijke activiteiten en verhuur van zalen opgeschort tot 30 april

De gemeente Oostkamp schort haar eigen activiteiten op tot 30 april. Ook de stopzetting van de verhuur van gemeentelijke zalen wordt tot die datum verlengd. “Er kwamen heel veel vragen voor activiteiten vanaf 5 april, maar die voorbereiden is praktisch niet mogelijk”, zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V).

De huidige federale maatregelen gelden voorlopig tot en met 5 april, maar nu al onderneemt Oostkamp proactief actie. Alle eigen gemeentelijke activiteiten worden opgeschort tot 30 april, net als de verhuur van de gemeentelijke zalen. Concreet gaat het onder meer over de buitenspeeldag, participatieraden, informatievergaderingen en theatervoorstellingen, die georganiseerd zijn door de gemeente. Andere initiatieven die in Oostkamp plaatsvinden, los van de gemeentelijke zalen of terreinen, zijn niet verplicht deze aanpak te volgen. Zij worden mogelijk wel nog geconfronteerd met een eventuele verlenging van de federale maatregelen.

Volgens burgemeester Jan de Keyser (CD&V) werd de beslissing op gemeentelijk niveau vooral genomen om praktische redenen. “We zullen enerzijds onder ons eigen personeel te maken krijgen met uitval wegens ziekte en in dat geval komt de organisatie van gemeentelijke activiteiten in het gedrang”, zegt hij. “We zullen onze medewerkers nodig hebben om de basisdienstverlening te blijven verzekeren tot 5 april. Anderzijds nemen we deze maatregel ook, omdat het meteen wat meer duidelijkheid biedt. We kregen immers al heel wat vragen of onze activiteiten zouden doorgaan of bepaalde vergaderingen zouden plaatsvinden.”

Lees meer