Kleine speelpleintjes mogen weer open. (illustratiebeeld)
Bollen Kleine speelpleintjes mogen weer open. (illustratiebeeld)

Kleine speelpleintjes mogen weer open, skateparken onder supervisie

Het gemeentebestuur van Oostkamp heeft beslist om de kleinere buurtspeelpleinen op zijn grondgebied opnieuw open te stellen. Ook de skateparken mogen weer gebruikt worden, weliswaar onder supervisie van meerderjarigen. Beiden waren gesloten door de coronacrisis.

Voor de grote speelpleinen aan De Valkaart en Ridefort verandert er niets, zoals de Nationale Veiligheidsraad het voorschrijft. Het zijn pleinen die normaal veel bezoek lokken uit de ruimere omgeving en dus samenscholingen mogelijk maken. Enkel de kleinere pleintjes in de wijken worden weer opengesteld. Er wordt wel aangedrongen om de regels van social distancing daar te blijven respecteren. Wat de skateparken betreft, mogen jongeren deze enkel gebruiken onder supervisie. Het gaat dan bijvoorbeeld om hun ouders of leiders van de jeugdbeweging.

Volgens burgemeester Jan de Keyser (CD&V) zal de politie nauwgezet opvolgen of alle regels goed nageleefd worden. “We proberen de jeugd met deze versoepelingen speelse alternatieven aan te bieden in deze uitzonderlijke tijden”, zegt hij. “We vertrouwen op onze inwoners om de richtlijnen op te volgen en er correct naar te handelen. Laat de kinderen ‘veilig ravotten’.”

Lees meer