Charter voor fuiven en festivals

De gemeente Opwijk heeft een charter goedgekeurd voor fuiven en festivals op het grondgebied. Het idee voor zo'n charter ontstond binnen de politiezone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel). Opwijk is evenwel de eerste van die vier gemeenten die het charter ook effectief gaat handhaven. Organisatoren van fuiven en festivals zullen voortaan over een fuifcoach en een fuifsteward moeten beschikken. Die staan dan in voor de algemene veiligheid. Organisatoren kunnen er ook voor kiezen om met een erkende bewakingsfirma en/of bewakingsagenten te werken. Voorts bevat het charter ook een reeks algemene afspraken inzake overlast en preventie. (WDS)

Lees meer