Ravottende kinderen op de speelplaats. In een kwart van de scholen in onze regio zal dat woensdag niet te zien zijn.
Mozkito Ravottende kinderen op de speelplaats. In een kwart van de scholen in onze regio zal dat woensdag niet te zien zijn.

Exclusieve rondvraag in het Pajottenland: van de 61 scholen gaan er 16 dicht morgen (en is er geen opvang voor de kinderen)

De oproep van de onderwijsvakbonden om komende woensdag het werk neer te leggen, lijkt in het Pajottenland niet in dovemansoren te zullen vallen. Van de 61 scholen die wij contacteerden, houden er 16 de deuren volledig dicht — zónder opvang voor de leerlingen. Dat is één op vier, en dan hebben we het nog niet over scholen waar je geen les maar wel opvang krijgt. Een overzicht. 

AFFLIGEM

Vrije basisschool DE KLIMMING (Essene) – Alle personeelsleden staken. De school gaat dicht en er is geen opvang geregeld.

Vrije basisschool SINT VINCENTIUS (Hekelgem) – Het is nog niet duidelijk hoeveel leerkrachten er staken. De school regelt opvang voor de kinderen.

Vrije basisschool SINT-JAN (Teralfene) – De school neemt beperkt deel aan de staking. Eén leerkracht op vier staakt. De school biedt opvang en de leerlingen worden herverdeeld.

GO LESSENAARTJE (Essene) – Alle leerkrachten staken. De school gaat dicht. De kinderen kunnen wel opvang krijgen in de GO-school De Regenboog in Teralfene.

GO DE REGENBOOG (Teralfene) – Slechts enkele leerkrachten staken. De school biedt opvang maar het wordt geen normale lesdag.

ASSE

GO VIJVERBEEK (Asse-centrum) – De school doet niet mee aan de staking. Vrijwel geen enkele leerkracht staakt. Het wordt een normale schooldag.

GO Wijkschool DE GLINSTER (Zellik) – Niemand staakt. Normale schooldag.

GBS DE SCHATKIST (Asse-centrum) – Slechts één leerkracht staakt. Normale schooldag.

GBS DE SPRINGPLANK (Krokegem) – De leerkrachten nemen niet deel aan de staking. Voor de leerlingen wordt het een schooldag als een andere.

GBS DE DOLFIJNTJES (Mollem) - Pedagogische studiedag. Kinderen zijn vrij.

GBS MOLLEM (Mollem) - Pedagogische studiedag. Kinderen zijn vrij.

GBS RELEGEM (Relegem) – Niemand staakt. De lessen gaan gewoon door.

GBS DE REGENBOOG (Zellik) – Een uitzondering niet te na gesproken, komen alle leerkrachten gewoon lesgeven. Een normale schooldag.

GBS SLEUTELBOS (Walfergem) – Bijna geen stakers. De leerlingen worden gewoon op school verwacht.

Vrije basisschool DE KLEINE WERELD (Asse) – Niemand staakt. Het wordt een gewone schooldag maar de leerkrachten gaan wel een ludieke actie houden aan de schoolpoort.

Vrije basisschool DE LEERHEIDE (Asse-ter-Heide) – Geen enkele leerkracht staakt. Normale schooldag.

Vrije kleuterschool ’T PLEINTJE (Asse-centrum) – Er is één kleuterjuf die staakt, de andere juffen zijn aanwezig. Een gewone schooldag.

BEERSEL

GBS ALSEMBERG - Nog geen volledige duidelijkheid over staking. Normaal staakt school niet, maar directie wachtte nog even af. 

GBS DWORP - De school is open, de leerkrachten leggen het werk niet neer. Ze steunen wel de staking. Daarom hebben ze een brief naar de ouders gestuurd met meer duiding. 

GBS HUIZINGEN - De leerkrachten leggen een halfuurtje het werk neer. Daarna starten de lessen. Normaal gaan alle leerkrachten - met een beetje vertraging - aan het werk. 

GBS LOT - Geen staking, alle lessen gaan gewoon door. 

Vrije basisschool SINT-VICTOR ALSEMBERG - Telefonisch niet bereikbaar. 

Vrije basisschool SINT-VICTOR DWORP - De leerkrachten staken, maar de school is wel open. De directie biedt opvang aan. Leerlingen krijgen geen les, maar er zijn alternatieve activiteiten voorzien. 

BEVER

GBS AK’CENT – Er is nog geen zekerheid of er hier gestaakt wordt. De directie wacht de situatie woensdag af.

DILBEEK

Gemeentelijke basisschool DE KRIEBEL (Sint-Ulriks-Kapelle) – Er is een pedagogische studiedag. Sowieso stonden er geen lessen gepland.

Gemeentelijke basisschool DE KLIMOP (Schepdaal) – De leerkrachten staken mee, de school sluit zijn deuren. Er zal geen opvang voorzien worden.

Vrije kleuterschool TRIP TRAP (Schepdaal) – School was telefonisch niet bereikbaar.

Gemeentelijke basisschool ’T KEPERKE (Itterbeek) – De school is open, er is opvang geregeld. Tot nu toe weet men niet hoeveel leerkracht er gaan staken, maar de directie zorgt voor alternatieve lessen.

Gemeentelijke basisschool JONGSLAG (Dilbeek) – De school sluit volledig haar deuren. Er zal geen opvang voorzien worden voor de leerlingen.

Vrije katholieke basisschool SINT-ALENA (Dilbeek) - De lessen gaan gewoon door zoals gepland. De leerkrachten staken niet.

Basisschool DE VLINDER (Dilbeek) – De school is open, maar de leerkrachten geven geen les ‘uit solidariteit’. Met deze actie willen ze de staking steunen en een signaal geven. Leerlingen zijn woensdag dus welkom op de school.

Vrije basisschool ‘T KLAVERTJE VIER (Dilbeek) – De school was telefonisch niet bereikbaar.

REGINA CAELI Lagere School (Dilbeek) – De kleuterklassen zijn volledig gesloten. Er is geen opvang beschikbaar. Ook in de lagere school wordt er gestaakt, maar er wordt opvang geboden aan de leerlingen. De lessen gaan niet door.

Broederschool DON BOSCO (Groot-Bijgaarden) – Nog geen zekerheid over staking. Waarschijnlijk pas duidelijkheid op de stakingsdag zelf.

DROGENBOS

GBS DE WONDERWIJZER – Nog geen concrete info over stakingsaantallen. Pas morgen meer duidelijkheid.

GALMAARDEN

GBS GALMAARDEN – De school is open, alle lessen gaan door. De leerkrachten willen wel hun steun voor de staking betuigen met een actie aan het begin van de lesdag. Ze hangen een spandoek aan de schoolpoort waarop ze hun standpunt duidelijk maken.

Vrije basisschool SINT-CATHARINACOLLEGE (Galmaarden) – De leerkrachten staken niet. Alle lessen gaan gewoon door.

GBS DE KNIPOOG (Tollembeek) – Leerkrachten hebben beslist om niet te staken. Alle lessen gaan zoals gepland door.

GBS DE NOTELAAR (Vollezele) – School was telefonisch niet bereikbaar.

Gemeentelijke basisschool HERHOUT - School was telefonisch niet bereikbaar.

GOOIK

Dorpsschool DE BRON (Gooik) – De school is open, alle lessen gaan door zoals voorzien. Leerkrachten staken niet mee.

GBS DE OESTER (Strijland) – Leerkrachten staken mee, maar de school is wel open. De gemeente Gooik zal een minimale bezetting voorzien, zodat er opvang voor de leerlingen is.

Dorpsschool KESTER – Alle lessen vinden plaats zoals gepland. De school heeft in het verleden zelden meegedaan aan stakingen en doet dat nu ook niet.

HALLE

DON BOSCO Basisschool (Halle) – De directie wenst niet te communiceren over de staking.

GO BEUKENBOS (Halle) – De school is open, maar een deel van de leerkrachten staakt. Er is opvang gepland.

GO KLIM-OP (Halle) – Voor de eerste keer in 10 jaar sluit de school onverwachts de deuren. Er zal ook geen opvang voorzien worden. Quasi alle leerkrachten staken mee.

GO DE LEERBOOM (Halle) – Ongeveer 75 procent van de leerkrachten blijft aan de slag, waardoor de school zeker open blijft. Door de kleinere bezetting wordt er geschoven met de lessen.

GO ZILVERBERK (Halle) – De schoolpoorten blijven dicht. Bijna iedere leerkracht staakt, waardoor er ook geen opvang voorzien kan worden.

HEILIG HART & COLLEGE Essenbeek – Telefonisch niet bereikbaar.

HEILIG HART & COLLEGE Sint-Rochus (Halle) – De school is open, maar de lessen worden opgeschort. Er wordt opvang voorzien. De kleuterschool had net op woensdag een groot evenement gepland, waardoor iedere leerkracht aan de slag blijft. Bij de lagere school zullen de leerkrachten wel een ludieke actie plannen om hun standpunt duidelijk te maken.

HEILIG HART & COLLEGE De Buiteling (Halle) – Telefonisch niet bereikbaar.

HEILIG HART & COLLEGE Handbooghof (Halle) – Alle leerkrachten leggen het werk neer. De school blijft gesloten, de directie kan eveneens geen opvang voorzien. Leerlingen blijven dus thuis.

HEILIG HART & COLLEGE Vondel (Halle) – De leerkrachten doen mee aan de nationale staking, waardoor de school gesloten blijft. Er is ook geen opvang voorzien.

SANCTA MARIA Lagere School (Halle) – School was telefonisch niet bereikbaar

Vrije Kleuterschool Lembeek – Heerweg – Alle lessen gaan door, de school is gewoon open.

Vrije kleuterschool Lembeek – Hondzocht en Malheide – Telefonisch niet bereikbaar.

HERNE

Vrije Basisschool DE BLOESEM (Herne) – Geen staking, de lessen gaan gewoon door zoals gepland.

GO Basisschool MARKEVALLEI (Kokejane) – De school is open, maar de leerkrachten staken. Dat doen ze met een ludieke actie. Ze zullen onder meer verkleed rondlopen als grootouders. De lessen worden ook aangepast. Leerlingen zullen een wandeling maken of zwerfvuil rapen.

GO Basisschool MARKEVALLEI (Herne) – De school was telefonisch niet bereikbaar.

LENNIK

Vrije Basisschool SINT-GODELIEVE (Lennik) – Alle lessen worden opgeschort, de leerkrachten staken mee. Er wordt opvang geregeld voor de leerlingen.

Basisschool DE KEY (Lennik) – Woensdag is er een pedagogische studiedag voorzien. De leerlingen blijven thuis.

GVBS DE KLEINE PRINS (Lennik) – Woensdag is er een pedagogische studiedag voorzien.

GO SIGO (Lennik) – De school is normaal open. Tot nu toe is het wel onduidelijk hoeveel leerkrachten er staken.

LIEDEKERKE

SINT-ANTONIUSSCHOOL – De lessen worden gestaakt. De school regelt wel opvang voor de leerlingen.

Basisschool DE BIJ – Of er leerkrachten zullen staken, weet de directie vooralsnog niet. Pas woensdagochtend zal er meer duidelijkheid zijn. Er wordt sowieso opvang geregeld.

Kleuter- en lagere school DE BOOMGAARD – Telefonisch niet bereikbaar.

Gemeentelijke kleuterschool DOL-FIJN – De schoolpoorten gaan gewoon open. Leerkrachten staken niet.

LINKEBEEK

GBS DE SCHAKEL – Slechts 1 van de 15 leerkrachten blijft aan het werk, waardoor de lessen opgeschort worden. De school regelt wel opvang, waardoor de leerlingen welkom blijven.

MERCHTEM

GBS DE PLATAAN (Merchtem-centrum) – Niemand staakt. Een normale schooldag.

GBS TEN BOS (Peizegem) – Geen stakers maar ook hier organiseren de leerkrachten een eigen actie. Normale schooldag voor de rest.

Vrije basisschool DE RINKELING (Brussegem) – Geen stakers, het wordt een gewone lesdag.

Vrije kleuterschool TER DREEF (Merchtem-centrum) – Alle leerkrachten doen mee aan de staking. De school regelt opvang.

Vrije lagere school TER DREEF (Merchtem-centrum) – Een meerderheid van de leerkrachten leg het werk neer. De school gaat niet dicht, maar er wordt alleen opvang geboden.

Vrije basisschool SINT-DONATUS (Merchtem-centrum) – Het voltallige personeel neemt deel aan de staking. De school gaat dicht en er wordt ook geen opvang geboden.

OPWIJK

Vrije basisschool DE KNIPOOG (Mazenzele) – Zowat alle leerkrachten staken. De school gaat dicht. Ouders die opvang willen, kunnen terecht in de school De Lettertuin in Droeshout.

Vrije basisschool DE LETTERTUIN (Droeshout) – De meeste leerkrachten nemen deel aan de staking. De school biedt opvang.

Vrije basisschool DE LEERTROMMEL (Opwijk-centrum) – De school steunt de staking maar slechts enkele leerkrachten leggen het werk neer. Voor de leerlingen wordt het een gewone schooldag.

Vrije basisschool NEERVELDJE (Opwijk) – School was telefonisch niet bereikbaar.

Vrije basisschool ’T LUIKERTJE (Nijverseel) – Enkele leerkrachten staken, de anderen houden een ludieke actie. De leerlingen kunnen in de school terecht.

GO DUIZENDPOOTRAKKERS (Opwijk) – Niemand staakt. Normale schooldag.

GBS DE BOOT (Opwijk-centrum) – Niemand staakt maar een aantal leerkrachten organiseert een eigen ludieke actie in de school. Voor de kinderen verandert er niets. Normale schooldag.

GBS DE MOZAIK (Opwijk-centrum) – Zowat de helft van de leerkrachten neemt deel aan de staking. De leerlingen kunnen in de school terecht.

PEPINGEN

VBS HARTEN TROEF (Pepingen) – De school sluit volledig zijn deuren. Er is geen opvang want het merendeel van de leerkrachten staakt.

Basisschool SPRING IN ’T VELD (Bellingen) – Ook de tweede Pepingse school sluit volledig de deuren. Ook hier is er geen opvang voor de kinderen.

ROOSDAAL

IMMACULATA MARIA-INSTITUUT (Roosdaal) – Nog geen duidelijkheid over de staking. Pas woensdagochtend gaan ze situatie bekijken.

TRIANGEL Roosdaal – De school plande een openlesdag, waardoor er niemand van de leerkrachten staakt. De geplande activiteit gaat gewoon door.

SINT-AMANDUSSCHOOL (Borchtlombeek) – De school gaat dicht. Er is geen opvang geregeld voor de kinderen. Opvallend: het is de eerste keer ooit dat de school zijn deuren sluit voor een staking.

SINT-GENESIUS-RODE

Gemeentelijke basisschool WAUTERBOS – De school was telefonisch niet bereikbaar.

Basisschool DE HOEK – De school is gewoon open. Er wordt niet gestaakt, alle lessen gaan door zoals gepland.

SINT-PIETERS-LEEUW

GO Basisschool DE GROENE PAREL (Sint-Pieters-Leeuw) - Directie was telefonisch niet bereikbaar.

GBS DEN TOP (Sint-Pieters-Leeuw) - Alle lessen gaan gewoon door. Leerkrachten staken niet.

Gemeentelijke kleuterschool PUUR NATUUR (Oudenaken) - Alle lessen gaan gewoon door. Leerkrachten staken niet.

GBS ’T POPULIERTJE (Sint-Pieters-Leeuw) – Slechts enkele leerkrachten zullen het werk neerleggen. Het wordt een gewone schooldag voor de meeste leerlingen. Als een leerkracht niet komt opdagen, wordt er automatisch opvang aangeboden.

GBS WEGWIJZER (Ruisbroek) - Slechts enkele leerkrachten zullen het werk neerleggen. Het wordt een gewone schooldag voor de meeste leerlingen. Als een leerkracht niet komt opdagen, wordt er automatisch opvang aangeboden.

Vrije basisschool AVE MARIA (Vlezenbeek) - Pedagogische studiedag. Alle leerlingen zijn sowieso thuis.

Vrije basisschool DON BOSCO (Sint-Pieters-Leeuw) – Alle leerkrachten leggen het werk neer. De school gaat dicht en er wordt ook geen opvang geboden.

Vrije basisschool SINT-LUTGARDIS (Zuun) – Volgens de directeur zal 80 procent van zijn personeel het werk neerleggen. Omdat er geen opvang kan geboden worden, blijft de school dicht.

Vrije basisschool JAN RUUSBROEC (Ruisbroek) – Slechts één leerkracht neemt deel aan de staking. Voor de leerlingen is het een gewone schooldag.

Vrije basisschool SINT-STEVENS (Negenmanneke) – Alle leerkrachten leggen het werk neer. De school gaat dicht. Er is geen opvang geregeld.

TERNAT

GBS DE KIEM (Wambeek) - Pedagogische studiedag. Iedereen heeft vrij.

GBS DE KIEM (Sint-Katherina-Lombeek) - Pedagogische studiedag.

Vrije basisschool DE DROOMGAARD (Sint-Katherina-Lombeek) - Pedagogische studiedag.

Vrije basisschool DE BRUG (Ternat) - School was telefonisch niet bereikbaar.

GO HORIZON (Ternat) - School was telefonisch niet bereikbaar.

11 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Marko Decandt

    Oei, er zijn er hier die voor 1 keer zelf eens op hun kinderen zullen moeten passen, het is precies een drama dan. Pak een dag minder verlof in die laatste week van het schooljaar om vroeger op reis te gaan dan hé. De leerkrachten staken voor iets dat uw kind ten goede zal komen hoor. Ze staken niet zoals de meeste onnozelaars om meer betaald te worden voor niks te doen.

  • Paul Buckens

    Moesten op het Min Van Onderwijs wat minder pedagogen en psychologen zitten die nog nooit een uur voor de klas gestaan hebben en allerhande nieuwe regeltjes uitvinden om zichzelf te justifiëren zouden de leerkrachten misschien met meer zin lesgeven. Ook ouders die het beter weten zouden beter leerkracht worden ipv van langs de kant de boel te verpesten. Wij zijn ook groot geworden zonder al die kul. Neen , ik ben geen leerkracht , maar ik ontzeg andere de rechten van zichzelf .

Lees meer