Vertommen

Daniëls & Clerckx "We kunnen elkaar ongetwijfeld veel leren"

2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE

Het burgemeestersroer in Oud-Heverlee wordt sinds deze week bestuurd door christendemocraat Adri Daniëls (63). Daniëls was tussen 2013 en 2017 al eens burgervader. Nu ging hij aan tafel zitten met Groen en sp.a-plus. Als lijstduwer van de tweede partij van de gemeente mag hij nog twee jaar de burgemeesterssjerp omgorden. Nadien vervangt partijgenoot Bart Clerckx (46) hem voor een termijn van vier jaar.

Daniëls is afkomstig uit de zorgsector, Clerckx verdiende zijn sporen in het onderwijs. "Ik heb eerst technische studies gedaan, daarna deed ik bedrijfsbeheer en marketing. Ik volgde cursussen voor monitoren zowel bij VVKSM (scouts) en Christelijke Mutualiteiten. Daarna gaf ik ook cursussen aan beginnende monitoren bij de CM, die vele jongeren een onvergetelijke vakantie bezorgden. Zo kwam ik als werknemer bij de CM terecht. Ik begeleidde ook vakanties van Ziekenzorg, nu Samana, in binnen- en buitenland", vertelt Daniëls.

"Mijn lagere school doorliep ik in Blanden", zegt Clerckx. "In het Leuvense Heilig Drievuldigheidscollege studeerde ik Latijn-Wiskunde. Mijn lerarenopleiding vervolmaakte ik in het Heilig Hart in Heverlee. Bijna mijn hele loopbaan in het onderwijs was ik actief als leerkracht in De Letterboom in Ottenburg. Na het busongeval in Sierre zes jaar geleden, ben ik enkele maanden gaan helpen lesgeven in de getroffen school in Heverlee. Toen ik tien jaar geleden schepen werd, nam ik en neem ik nog steeds deeltijds politiek verlof en werd ik zorgcoördinator. Nu heb ik het genoegen om de school te leiden als directeur."

Voor de verkiezingen was Clerckx lijsttrekker en Daniëls lijstduwer en zeiden jullie beiden burgemeestersambities te koesteren. Daniëls was de voorbije jaren schepen van onder meer ruimtelijke ordening en openbare werken en Clerckx van onderwijs, jeugd en senioren. Van waar komt de politieke microbe?

Adri Daniëls: "Politiek heb ik in de genen meegekregen. In de Tweede Wereldoorlog werd mijn vader een tijd oorlogsschepen, omdat de gewone bestuurders van het toenmalige zelfstandige Sint-Joris-Weert bang waren om te besturen in tijden van Duitse bezetting. In 1988 vroeg men mij om op de CVP-lijst te staan. Dat was niet combineerbaar met mijn sportieve activiteiten bij Wevok, de volleybalclub uit Sint-Joris-Weert en de vele avondvergaderingen horend bij mijn job. In 2000, mijn laatste volleybalseizoen, werd ik weer gevraagd voor de lijst. Ik werd verkozen tot schepen, een ambt dat ik uitoefende tot eind 2012. In 2012 werd ik tot burgemeester verkozen en heb ik begin 2013 de moeilijke beslissing genomen om volledig mijn mandaat op te nemen. Ik verliet met spijt in het hart mijn job bij de Christelijke Mutualiteiten begin juli 2013. Ik wil verder werken op de ingeslagen weg die ik al nam in 2001, toen ik voor het eerst opkwam met als missie 'bouwen aan een betere gemeente'."

Bart Clerckx: "Langs mijn kant leerde ik veel in het onderwijs, met als belangrijkste waarde nabijheid. Het is noodzakelijk dicht bij je leerkrachten, leerlingen en ouders te staan. Zo hoor en voel je wat er leeft. Als directeur ben je bezig met de dagelijkse leiding, maar steeds met een plan in het achterhoofd waar je als school heen wil. De voorbije zes jaren was ik schepen van onderwijs, nu laat ik die bevoegdheid over aan Katrien Timmermans, maar los laten zal ik het niet. De toekomst van de school in Blanden, waar een bouwdossier is voor ingediend, en de druk op de schoolinfrastructuur in Haasrode door de populaire lagere school en de muziekacademie zijn twee grote onderwijsdossiers die al onze aandacht vragen."

Woonzorgcentrum De Kouter in Blanden en de realisatie van de inrichting van het Zoet Water Park is belangrijk voor jullie?

Daniëls: "Uiteraard is er geld nodig om aan het Zoet Water Park om iets te realiseren. Mijn droom is om ons mooi gelegen regionaal park naar de huidige normen en wensen te kunnen omtunen. Waar plaats is voor een sporthal en waar we aan buitensport en recreatie kunnen doen, zowel de kinderen als hun ouders en grootouders. Een park waar al onze inwoners aan hun trekken komen."

"Verder hebben we voldoende sociale huurwoningen nodig. De Kouter kan tot mijn vreugde opgestart worden. Wij zijn in 2002 gestart met de aankoop van de grond en zijn er altijd in blijven geloven. Het lokaal dienstencentrum dat in het woon- en zorgcentrum geïntegreerd wordt, moet het kloppend hart worden van onze seniorengemeenschap. En ook onze talrijke vrijwilligers zullen klaar staan om er een levendige en aangename woonzorgzone van te maken. Ik kijk uit naar de opstart. Mijn bekommernis is om ervoor te zorgen dat er geen eenzame mensen zijn. Daar kan ons lokaal dienstencetrum toe bijdragen.

Clerckx: "Ik ben heel blij dat De Kouter er komt. Het is altijd pijnlijk geweest dat mensen die heel hun leven in Oud-Heverlee woonden, in omliggende gemeenten moesten opgevangen worden. De Kouter is een zorgcampus met assistentiewoningen en een lokaal dienstencentrum dat samen met een aangenaam park voor een nieuwe dynamiek zorgt. Een plaats waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten."

Wat kan jij Bart de komende zes jaar bijbrengen?

Daniëls: "Mijn sociale ervaringen, luisteren naar de noden en wensen van de inwoners en daar een passend antwoord op formuleren en oplossingen zoeken. Ik ben ervan overtuigd dat Bart mij dan weer heel wat kan leren over sociale media, waar ik met scepsis naar kijk."

En omgekeerd?

Clerckx: "Zijn ervaring en zijn rol als bruggenbouwer zijn enorm belangrijk. Ik heb Adri steeds ervaren als iemand die een oplossing wilt zoeken voor iedereen. Zijn sociale bewogenheid is bewonderenswaardig. Adri is iemand die tussen de mensen staat en nooit zal handelen tegen iemand, maar steeds voor de inwoners."

Wat zal de komende twee jaar belangrijk worden in Oud-Heverlee, wat zijn de uitdagingen?

Daniëls: "Het gegeven dat er van hogere overheden meer en meer verantwoordelijkheden op ons af komen is lastig, zeker omdat de middelen om dit te doen niet volgen. We moeten zaken op poten zetten en zoveel mogelijk realiseren met zoveel mogelijk subsidies. De verbindingswegen moeten verder afgewerkt worden, we moeten de fiets- en voetpaden verbeteren en aanleggen waar nodig. De verdere aanpak van de dorpsverfraaiïng in Oud-Heverlee, Sint-Joris-Weert, Haasrode en Blanden en een veilige oversteek van de Expresweg moeten in orde komen."

Na twee jaar geef je de sjerp door. Neem je dan definitief afscheid van de politiek?

Daniëls: "Binnen twee jaar ben ik twintig jaar politiek actief. Dan heb ik mijn steentje bijgedragen. Om te vermijden dat ik een te enge kijk krijg op het reilen en zeilen in onze gemeente, is het beter om anderen te motiveren om met volle overgave te zorgen voor de toekomst."

Clerckx: "Ik wil me binnen twee jaar volledig richten op het burgemeesterschap en het onderwijs on hold te zetten. Volgend jaar wordt de nieuwe beleidscyclus opgesteld, er zullen knopen doorgehakt moeten worden. Wat met het centrum van Sint-Joris-Weert en Haasrode, hoe gaan we de site van het Zoet Water invullen, hoe zal de nieuwe accommodatie voor voetbalclub de Stormvogels Haasrode eruit zien? En dat alles binnen de financiële realiteit. Ook hoe we de participatie en inspraak van de inwoners kunnen vergroten, is belangrijk.”

Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.

Lees meer