3 Alexander Binon (N-VA).
Vertommen Alexander Binon (N-VA).

Opbrengsten Oud-Heverlee bijna verdubbeld

LAGER AANTAL BELASTINGEN, MAAR MEER INKOMSTEN BIJ HELFT GEMEENTES UIT REGIO

Alle gemeentes uit onze regio boeren steeds beter op het vlak van belastinginkomsten. Wanneer we de opbrengsten van 2008 vergelijken met 2015 valt vooral de gemeente Oud-Heverlee op, waar de inkomsten bijna zijn verdubbeld. Lubbeek, Bierbeek en Boortmeerbeek haalden de helft meer opbrengsten binnen. Nog opvallend: 7 van de 15 gemeentes halen meer inkomsten uit de belastingen, ondanks het feit dat het aantal taksen is gedaald. Holsbeek is hier de uitschieter.

Onze gemeentes hebben de voorbije jaren niet stilgezeten, want nooit hebben ze meer belastingen opgestreken dan in 2015. In de meeste gevallen is de stijging logisch te verklaren door de meerinkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting. In andere gemeentes komt dit mede door de lancering van enkele nieuwe taksen, zoals de overschakeling naar het Diftar-systeem (Haacht, Herent, Kortenberg, Lubbeek) of de invoering van een belasting op tweede verblijven of leegstand zoals in Leuven.


Oud-Heverlee heeft op dat vlak de meest opvallende cijfers, want in vergelijking met 2008 zijn de opbrengsten in 2015 bijna verdubbeld van 5.889.412 naar 9.384.303 miljoen euro. "Maar het is niet zo dat we nu meer in de zakken van de mensen zitten", reageert burgemeester Alexander Binon (N-VA). "Onze belastingen waren gewoon historisch laag en eigenlijk zelfs niet meer werkbaar. We moesten een inhaalbeweging maken door de meerkost die de hogere overheden ons hebben opgelegd en de investeringen die op ons programma staan. Dat we vaker langs de kassa zijn gepasseerd, is omdat we sinds 2013 na zeer drastische besparingen de aanvullende personenbelasting (van 6 naar 6,5 procent, red.) en de opcentiemen van onroerende goederen (van 750 naar 1.100 euro, red.) hebben verhoogd en toch zitten we dan nog steeds bij de laagste van Vlaanderen en zelfs lager dan de omliggende gemeentes."

3 Hans Eysen (CD&V).
Vertommen Hans Eysen (CD&V).

Zuinig bestuur

Boortmeerbeek, Bierbeek en Lubbeek hebben de trein eveneens niet gemist en zagen hun inkomsten met ongeveer de helft toenemen. In tegenstelling tot Holsbeek, dat van alle gemeentes in onze regio niet alleen het minste aantal belastingen telt, maar ook de laagste inkomsten heeft. "Dat komt omdat we steeds zo zuinig mogelijk proberen te besturen en ook niet meer belastingen vragen dan nodig is", verklaart burgemeester Hans Eyssen (CD&V) de cijfers. "Met de 2 grootste posten, de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen, zitten we ook ver beneden het Vlaams gemiddelde. Op dat vlak zijn we echt uniek, want in tegenstelling tot vele andere gemeentes hebben wij die taksen in ons programma zelfs ingeschreven als één van de belangrijkste beleidsdoelstellingen."

3

Lees meer