De gevangenis in Turnhout.
Jef Van Nooten De gevangenis in Turnhout.

Corona vastgesteld in Turnhoutse gevangenis: “Eerste besmetting binnen gevangenismuren”

In de gevangenis in Turnhout is een coronabesmetting vastgesteld bij één van de gedetineerden. Het gaat om de eerste coronabesmetting binnen de gevangenismuren in ons land. Eerder werd corona vastgesteld bij een gedetineerde uit Wallonië, maar die verbleef op dat moment al een tijdje in het ziekenhuis. Het is nu bang afwachten hoeveel cipiers en medegedetineerden ook besmet zijn geraakt.

Het coronavirus heeft ook onze gevangenissen bereikt. Bij één van de gedetineerden in de gevangenis in Turnhout werd een besmetting met corona vastgesteld. De man werd overgebracht naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. “Nadat de coronabesmetting werd vastgesteld bij de gedetineerde in Turnhout werd het advies van de gevangenisarts gevraagd”, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van Gevangeniswezen. “Op basis van de gezondheidstoestand van de gedetineerde – want niet iedereen die besmet is moet naar een ziekenhuis – is beslist om hem over te brengen naar het medisch centrum van de gevangenis in Brugge. Daar zal hij verder worden opgevolgd.”

Celgenoot

De gevangenisarts heeft ook richtlijnen meegegeven aan de lokale directie van de gevangenis in Turnhout. Op basis van dat advies worden de nodige maatregelen genomen voor de celgenoot van de besmette gedetineerde en de cipiers die met hem in contact zijn gekomen. Over welke maatregelen het gaat, wil het Gevangeniswezen niks kwijt. Het wordt nu bang afwachten of en hoeveel andere gedetineerden en personeelsleden al besmet zijn geraakt voordat het coronavirus werd vastgesteld bij de besmette gedetineerde.

Oorzaak

Hoe de gedetineerde precies het coronavirus heeft opgelopen, is niet duidelijk. “Het bezoek is al opgeschort sinds 13 maart. Sindsdien komen gedetineerden niet meer in aanraking met familieleden of externen. De gedetineerde had de gevangenis ook niet verlaten.”

Mondmaskers

De besmetting in de gevangenis in Turnhout is het eerste coronageval binnen de gevangenismuren in België. “Op 13 maart werd bij een gedetineerde uit Bergen al wel een besmetting vastgesteld. Maar die bevond zich op dat moment al niet meer in de gevangenis. Hij was op dat moment al – voor andere medische redenen - gehospitaliseerd in een extern ziekenhuis”, aldus nog Kathleen Van De Vijver. Onder het personeel van het Gevangeniswezen zijn wel al drie coronapatiënten: één penitentiair beambte in Mons, een administratief bediende in Hoogstraten en een arts in Hoei. “We zijn vandaag (dinsdag, red.) gestart met het uitdelen van mondmaskers. De eerste 964 mondmaskers zijn al verdeeld, onder meer voor alle personeelsleden in Turnhout en Mons”, besluit Van De Vijver.

Lees meer