5 Uitbaters frituur.
Peter Vanderveken Uitbaters frituur.

Een callcenter, gemeentelijke diensten sluiten en nergens nog evenementen: corona legt ook de Kempen lam

De drastische maatregelen die de federale overheid donderdagavond heeft genomen, zal de komende dagen en weken voor heel wat aanpassingen zorgen. Scholen zoeken naar oplossingen voor examens en opvang en horeca-uitbaters en winkeliers zoeken naar oplossingen om de (al dan niet gedeeltelijke) gedwongen sluiting op te volgen.

Frietje Meer

Richard en Kitty openden vorige zomer hun frituur in Meer (Hoogstraten). “Het zijn zware maatregelen die genomen worden, maar we begrijpen ze wel. Dit is allemaal beter dan dat er duizenden mensen ziek zouden worden”, zeggen Richard en Kitty. “Zelf gaan we wel proberen om onze klanten nog zoveel mogelijk verder te helpen en uiteraard zelf ook onze zaak wat draaiende proberen te houden. Voorlopig mogen we in het weekend ook nog gewoon openblijven, maar als de maatregelen nog verstrengen zijn we voorbereid. Dan gaan we met een drive in werken.Je belt als klant je bestelling door en kunt die dan bij ons komen afhalen. Moest dit ook nog wegvallen, starten we met leveringen aan huis.” Maar zover zijn we voorlopig dus nog niet.” Frietje Meer is te bereiken via +32479770599.

Afhalen bij restaurants

Restaurants moeten dan wel de deuren sluiten, eten afhalen kan nog steeds wel. Zo zal Link21 uit Herentals afhaalgerechten blijven voorzien, zowel voor particulieren als voor bedrijven. Klanten kunnen gerechten kiezen uit de take awaybrochure, maar ook een keuze op maat is mogelijk.

Bestellen kan via https://www.link21.be/take-away of door te bellen naar 014/28.30.40.

5 Link21 in Herentals.
rv Link21 in Herentals.

Callcenter

De stad Turnhout nam donderdag al strenge maatregelen, maar doet daar nu nog een schepje bovenop. “Met de maatregelen willen we de bevolking beschermen en ernaar streven dat de zorg voor ernstig zieke patiënten en risicopatiënten in het Turnhoutse ziekenhuis wordt gevrijwaard”, zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA). “Ik wil benadrukken dat er geen reden is tot paniek. Turnhoutenaren kunnen het stadsbestuur contacteren voor vragen over de geldende maatregelen via mail naar vragen@turnhout.be en vanaf maandag 16 maart ook telefonisch op het nummer 014 40 96 66. Het callcenter is dan bereikbaar op weekdagen van 8 tot 18 uur.”

Palmenmarkt

Wat al een tijdje in de lucht hing, is vandaag ook bevestigd. Palmenmarkt, de grootste kermis van onze regio, is door het Geelse stadsbestuur afgelast. De 460ste editie van Palmenmarkt zou normaal gezien van 3 tot en met 7 april hebben plaatsgevonden.

De stad schrapt ook alle niet-noodzakelijke dienstverlening tot en met 3 april. De meeste diensten zullen daardoor vanaf 14 maart gesloten zijn. Inwoners wordt verzocht om hun aanvraag uit te stellen of zoveel mogelijk het e-loket op de website te gebruiken. Voor wie het niet mogelijk is om een aanvraag uit te stellen, kan een afspraak maken via 014/56.77.77.

5 In 2019 was het nog over de koppen lopen tijdens Palmenmarkt.
Peter Vanderveken In 2019 was het nog over de koppen lopen tijdens Palmenmarkt.

Ziekenhuizen

In het ziekenhuis van Geel worden vanaf 14 maart alle electieve consultaties, onderzoeken en ingrepen geannuleerd. Alle dringende en noodzakelijk consultaties, onderzoeken en ingrepen kunnen uiteraard wel blijven gebeuren. Ook alle lopende levensnoodzakelijke therapieën - zoals chemotherapie en dialyse - worden voortgezet.

Het ziekenhuis zal ook geen bezoek meer toegelaten, buiten enkele uitzonderingen. Het gaat daarbij om vrijwilligers en stagiairs, ouders van kinderen van jonger dan 18 jaar die op pediatrie, materniteit of neonatologie liggen, onmiddellijke naasten van personen die in kritieke of eindelevensfase zijn en begeleiders bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken.

In het AZ Herentals worden bezoekers jonger dan 15 jaar niet meer toegelaten. Boven de 65 jaar wordt bezoek niet aangeraden. Het Herentalse stadsbestuur vraagt ook om enkel in dringende gevallen naar het ziekenhuis te gaan.

Afvalophalingen

Tot en met 3 april zullen alle recyclageparken, die in beheer zijn van intercommunale IOK, gesloten zijn op zaterdag. Tijdens de weekdagen blijven ze geopend tijdens de normale openingsuren, maar IOK vraagt om een niet-dringend bezoek aan het recyclagepark uit te stellen tot een later tijdstip. Alle afvalophalingen gaan voorlopig ook door.

5 Afvalophalingen gaan voorlopig gewoon door.
rv Afvalophalingen gaan voorlopig gewoon door.

Gemeentelijke diensten Turnhout

De diensten op het Stadskantoor blijven open. Aan de bewoners wordt echter gevraagd om bezoeken uit te stellen als ze niet dringend of noodzakelijk zijn en niet nodeloos te komen aanschuiven.

De bibliotheek gaat dicht. Materialen kunnen doorlopend worden ingeleverd via de inleverschuiven beneden aan de ingang. Uitleentermijnen worden opgeschort tot de bib heropent, tijdens de sluitingsperiode worden er geen boetes aangerekend. Het stadsarchief en de musea zijn gesloten. De jeugddienst, de sportdienst en de diensten cultuurcoördinatie en evenementen zijn gesloten.

De woensdag- en zaterdagmarkten worden afgelast. Cultuurhuis de Warande annuleert alle voorstellingen, eetcafé Barzoen moet sluiten.

Het stadsbestuur annuleert alle niet-noodzakelijke vergaderingen: geplande bewonersvergaderingen worden afgelast, commissie- en gemeenteraadsvergaderingen worden verkort in tijd en tot een zo beperkt mogelijke agenda herleid. Aan het publiek wordt gevraagd om voorlopig niet naar gemeenteraads- en commissievergaderingen te komen.

Scholen

Beerse : Het Gemeentelijk Instituut voor Buitengewoon Lager Onderwijs (GIBLO) zorgt vanaf maandag voor noodopvang. “Alle leerkrachten en paramedisch personeel komen zoals anders”, zegt directeur Marc Brosens. “Afhankelijk van het aantal aanwezige leerlingen stellen we een werkrooster op. Er zal ruimte zijn voor ontspanning, maar we voorzien zeker ook voor een taalbad en extra lessen. Wij zijn niet uitgerust om online lessen te voorzien. Onze schoolbussen blijven ook gewoon rijden.”

Hoogstraten: secundaire scholen ASO Spijker, Klein Seminarie, Vito en VTI Spijker: “Wij voorzien uiteraard in opvang voor onze leerlingen en die opvang zal gebeuren door onze leerkrachten en/of ondersteunend personeel”, zegt coördinerend directeur Philippe D’Hulst van Scholengemeenschap Markdal. “Voor al onze medewerkers wordt voor de komende drie weken een aangepaste prestatieregeling uitgewerkt. De aanwezige leerlingen krijgen opdrachten. Wat precies hangt een beetje af van school tot school: opdrachten in het open leercentrum, educatieve taken in een praktijklokaal en dergelijke. De bedoeling is ook dat leerlingen thuis leermateriaal krijgen. Het recht op onderwijs van onze leerlingen zo goed mogelijk te verzekeren. Hoe we dit concreet moeten aanpakken wordt op dit ogenblik nog bestudeerd. Wij vernemen ook dat de leveranciers van onze digitale leerplatformen volop aan de slag zijn om ons hierin te ondersteunen. De examens zullen geschrapt worden. Aan de betrokken leerlingen en hun ouders zal zeer binnenkort gecommuniceerd worden op welke manier we dit verder opvolgen.

Gemeentelijke basisschool Vosselaar: de school blijft open voor opvang tussen 8.30 en 15.30 uur. Wie geen opvang heeft, moet dan ook deze uren respecteren.

5 De basisschool van Sint Dimpna Geel is een van de Kogeka-scholen.
Wouter Demuynck De basisschool van Sint Dimpna Geel is een van de Kogeka-scholen.

De Kogeka-scholen in Geel en Kasterlee blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van ouders die zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. Ouders ontvangen vrijdag via Smartschool een formulier waarin ze kunnen aangeven of ze voor volgende week gebruik wensen te maken van de opvang op school.

“In alle scholen gaan onze leerkrachten vanaf maandag in elk geval op een creatieve manier hun pedagogische taak proberen uit te oefenen”, zegt Geert Vandecruys van Kogeka. “Op dit moment hebben we nog geen duidelijk beeld over het aantal aanwezigen op maandag.”

Tijdens de opvang wordt er ook rekening gehouden met hygiëne, voldoende afstand houden en ventilatie. Tijdens de periode van de maatregel, die tot en met 3 april duurt, worden er geen afwezigheden geregistreerd. De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken.

De Wegwijzer in Rijkevorsel voorziet ook opvang. “Er is afgesproken met de leerkrachten dat zij maandagochtend allemaal verzamelen in De Wegwijzer. Afhankelijk van het aantal leerlingen dat aanwezig is, zal er een beurtrol onder de leerkrachten worden opgesteld. We roepen op om zoveel mogelijk kinderen thuis op te vangen. Opvang op GLS De Wegwijzer wordt enkel voorzien tijdens de schooluren. Het is niet de bedoeling dat kinderen bijvoorbeeld om 11.00 uur worden afgezet of om 13.00 uur worden opgehaald. Herhalingsstof wordt aangeboden aan de kinderen op school, maar ook aan diegenen die thuisblijven. Richtlijn is om het ‘vakantiegevoel’ zoveel mogelijk uit te stellen en de leerrechten van de kinderen te respecteren. Digitale platformen als bingel en scoodle kunnen ingezet worden, alsook papieren bundels.”

Zowel in de middenschool als bovenschool van SILA Westerlo is er opvang voorzien tussen 8.30 en 15.30 uur (op woensdag tot 12 uur).

In de bovenschool zullen leerkrachten tot en met 31 maart via Smartschool opdrachten kunnen geven die leerlingen verplicht zijn om te maken. Proefwerken voor de paasvakantie zijn niet mogelijk, na de vakantie mogelijk wel. Stages, duaal leren en de meerdaagse reizen tijdens de paasvakantie worden afgelast.

In de middenschool zullen de paasexamens niet worden ingehaald in het derde trimester. “Op die manier verliezen we geen extra onderwijstijd. Er wordt dit trimester ook geen paasrapport meegegeven en er zijn geen oudercontacten”, klinkt het. Leerlingen kunnen van hun leerkrachten via Smartschool een beperkt aantal taken of opdrachten krijgen met herhalingsleerstof.

Gemeenten

De gemeente Merksplas schrapt de gemeente- en OCMW-raad van 16 maart. 

Ravels :  vanaf maandag 16 maart 2020 gaan de diensten enkel de essentiële dienstverlening op afspraak garanderen.  De opvang in scholen is er minstens voor kinderen van ouders die in de medische en de gezondheidssector en in de openbare veiligheid werken. Ook voor kinderen die anders alleen door ouderen opgevangen kunnen worden, is er zeker opvang. 

Alle recyclageparken in beheer van IOK Afvalbeheer blijven open op weekdagen. Het onthaal in de wijkposten van de politie zal gesloten worden. Enkel het onthaal van onze hoofdpost te Arendonk zal geopend zijn voor dringende aangiften, maar echter enkel op afspraak.

Alle reservaties van gemeentezalen en -materialen zijn geannuleerd tot en met 3 april 2020 omwille van veiligheidsredenen (corona). Hiervoor zullen geen kosten in rekening worden gebracht. De sportaccommodaties en het zwembad blijven gesloten tot en met 3 april 2020. De bib is geopend tijdens de week en zal gesloten zijn tijdens het weekend. Het VVV-loket wordt gesloten.  Het gemeenschapscentrum De Wouwer sluit zijn deuren.  De jeugdhuizen moeten hun deuren sluiten. Ook alle fuiven worden geannuleerd tot en met 3 april 2020.

Lees meer