Wachtende leerlingen bij de ophaalbrug over de Schelde.
De Coster Wachtende leerlingen bij de ophaalbrug over de Schelde.

Brug blijft niet langer beneden tijdens spitsuren

VOORSTEL VERDUBBELING SPERTIJD AFGEWEZEN, WEL COMPROMIS MET VERSCHUIVING

Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) wil de zogenaamde spertijd, de periode waarin ze de brug over de Schelde niet ophaalt, niet verlengen. De stad had daarop aangedrongen, maar W&Z vreest dat daardoor files zouden ontstaan voor het scheepvaartverkeer.

Op weekdagen wordt de ophaalbrug tussen de Bergstraat en Tussenbruggen niet bediend van 8 tot 8.15 uur. Op woensdag houden de sluiswachters de brug ook van 12 tot 12.15 uur beneden. Die afspraak geldt al een tijd tussen de stad en Waterwegen en Zeekanaal, dat de brug bedient.


"De spertijden kunnen evenwel niet altijd gerespecteerd worden en dat heeft dan te maken met de timing en de duurtijd van de laatste brugopening net voor de spertijd. Als verschillende schepen na elkaar gebruik maken van die brugopening, kan het zijn dat de brug niet op tijd naar beneden is en dat de spertijd niet gerespecteerd kan worden. Ook de richting en de sterkte van de stroming spelen een rol. Bij sterke stroming is het soms niet mogelijk dat een schip tijdig afremt en kunnen de spertijden niet gerespecteerd worden", weet oppositieraadslid Maarten Blondeel.

Cruciale verkeersader

Maar zelfs als de spertijd wel wordt nageleefd, loopt het volgens hem fout aan de ophaalbrug over de Schelde.


"De toegangswegen tot het centrum of vanuit het centrum richting Bergstraat zijn beperkt, ook door de werkzaamheden aan de Markt. De ophaalbrug ligt pal in het midden van de Oudenaardse scholen en vormt kort voor aanvang van de schooluren en tijdens de woensdagmiddag een cruciale verkeersader. In de Bernardusscholen begint het eerste lesuur om 8.30 uur en moeten de leerlingen om 8.25 uur op school zijn. Op woensdag is de school uit om 12.10 uur. Ook de GO-scholen beginnen om 8.30 uur. Daar is de school uit om 12 uur.


Dus als de brug om 8.15 uur of om 12.15 uur omhoog gaat, is dat pal op het moment van de drukste passage van schoolgaand verkeer over de brug.


"Dat leidt tot gevaarlijke taferelen, waarbij leerlingen en ouders nog snel over de brug lopen, fietsen of rijden om er toch maar over te zijn op het moment dat het belsignaal gaat", weet Blondeel. "De spertijd zou moeten verdubbelen: van 8 tot 8.30 uur en van 12 tot 12.30 uur zou de brug niet meer mogen omhoog staan", vindt hij.

Verschuiven

Schepen van Mobiliteit Lieven Cnudde (CD&V) is met het voorstel naar Waterwegen en Zeekanaal gestapt, maar moet het stellen met een compromis: W&Z verschuift de sperperdiode, maar verlengt ze niet uit vrees om files te veroorzaken voor de boten op de Schelde. Het blijft dus een kwartier, maar wel van 8.15 tot 8.30 uur en op woensdag ook van 12.15 tot 12.30 uur.


De nieuwe regeling zou bij het begin van het volgende schooljaar van kracht worden.

Lees meer