2
Ronny DE COSTER

Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) verwerpt voorstel om bijkomend contactpersoon aan te stellen bij wegwerkzaamheden

Dagmar Beernaert (sp.a) vraag aan gemeenteraad lokale ombudsman of -vrouw bij wegwerkzaamheden

Bij wegwerkzaamheden die verkeershinder of andere ongemakken veroorzaken, zou een lokale ombudsman moeten aangesteld worden bij wie buurtbewoners, handelaars en ondernemers uit de buurt terecht kunnen met hun vragen, klachten of opmerkingen, stelde Dagmar Beernaert (sp.a) voor tijdens de gemeenteraad. Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) is niet te vinden voor nog een bijkomend aanspreekpunt.  Wij geven nu wel degelijk al info, maar uiteraard alleen over onze eigen werkzaamheden”, aldus De Meulemeester.

“Bij werkzaamheden komt vaak heel wat ongemak en hinder kijken voor de buurtbewoners. Daarom is een goeie communicatie cruciaal. Neem nu de werkzaamheden aan de N46 die door de Vlaamse overheid worden uitgevoerd. Die brengen voor de buurtbewoners heel wat hinder met zich mee, maar de communicatie loopt mank”, vindt Dagmar Beernaert.

Nergens terecht

“Verschillende buurtbewoners contacteerden ons om de gebrekkige communicatie van de kant van de het Agentschap Wegen en Verkeer, dat de werkzaamheden uitvoert, aan te kaarten. Bovendien liet de signalisatie te wensen over, wat tot onveilige verkeerssituaties leidde, in het bijzonder voor de zwakke weggebruikers die elke dag langs de werf naar de twee basisscholen in de buurt moeten. De buurtbewoners hebben het gevoel dat ze nergens terecht kunnen met hun vragen. Ik ben ervan overtuigd dat de stad hier een rol kan en moet opnemen”, bedenkt Beernaert.

2 “Nu kunen mensen met hun klachten nergens terecht", motiveert Dagmar Beernaert haar voorstel.
Ronny De Coster “Nu kunen mensen met hun klachten nergens terecht", motiveert Dagmar Beernaert haar voorstel.

Ergernissen voorkomen

Bij werkzaamheden die voor hinder zorgen op het openbaar domein, zowel op initiatief van de gemeente zelf of op initiatief van een hogere overheid of op privé-initiatief, wil zij een lokale ombudsman aangesteld zien. “Die moet het aanspreekpunt zijn bij stad Oudenaarde voor buurtbewoners, handelaars en ondernemers en alle andere betrokkenen tijdens de werkzaamheden. Ze kunnen er terecht met vragen, opmerkingen of klachten. Op die manier kan je heel wat kleine ergernissen bijvoorbeeld tussen buren tijdens werken wegnemen,” aldus Beernaert tijdens de gemeenteraad vanavond.

“We doen dit al”

Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) ziet geen heil in een bijkomend aanspreekpunt. “Als het gaat over werkzaamheden die de stad laat uitvoeren, dan is er altijd een contactpersoon beschikbaar en ook de leidende ambtenaar van Openbare Werken is aanspreekbaar. De stad informeert bewoners sowieso. Op de N46 gaat het wel over werkzaamheden aan een gewestweg. Voor de uitvoering ervan en ook voor de communicatie erover is het Agentschap Wegen en Verkeer verantwoordelijk. Ook zij hebben een dienst die informeert met brieven aan bewoners, met persberichten en informatie op de website. Voor de werkzaamheden op de N46 is de communicatie bij AWV wat laat op gang gekomen.We dringen er vanuit de stad op aan, dat dit sneller gebeurt. Anderzijds moeten we ook wijzen op de verantwoordelijkheid van de weggebruikers. De politie heeft controles gedaan en verschillende chauffeurs beboet voor onder meer spookrijden. Dit is niet meteen een probleem van communicatie, maar wel van je verantwoordelijkheid te nemen als weggebruiker”, besluit de burgmeester.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer