6 De kindergemeenteraad van Oudenburg trok door de straten van de stad en zoekt peters en meters voor Veilig Victor, de gele verkeersmascotte.
TVA De kindergemeenteraad van Oudenburg trok door de straten van de stad en zoekt peters en meters voor Veilig Victor, de gele verkeersmascotte.

Oudenburgse kindergemeenteraad neemt verkeersveiligheid onder de loep: “We zoeken meters en peters voor Veilige Victor”

De kindergemeenteraad is in een eerste zitting samengekomen in lokaal dienstencentrum Biezenbilk. De 21 kinderen namen meteen de verkeersveiligheid in de stad onder de loep. De gemotiveerde raadsleden lanceren tegelijk een oproep naar kandidaten om peter- en meter te worden van verkeersmascotte Victor Veilig. 

De eerste zitting ging gepaard met een verkeersquiz over de stad en een keurige uiteenzetting van hoofdinspecteur Stefaan Ramboer. Hij gaf tips en advies aan de kinderen tijdens een wandeling langs de drukke hoofdwegen. Meer nog dan de stedelijke verkeersveiligheid onder de loep te nemen, roepen de kinderen alle inwoners op om peter of meter te worden van Victor Veilig. Dat zijn plastic figuurtjes die op straat worden gezet om aan automobilisten aan te tonen dat er spelende kinderen in de buurt actief zijn. 

6 De kindergemeenteraad van Oudenburg trok door de straten van de stad en zoekt peters en meters voor Veilig Victor, de gele verkeersmascotte.
TVA De kindergemeenteraad van Oudenburg trok door de straten van de stad en zoekt peters en meters voor Veilig Victor, de gele verkeersmascotte.

“Heel wat kindjes in Oudenburg spelen vaak in de wijk buiten met hun vriendjes of vriendinnetjes”, zegt kinderburgemeester Mauro De Block. “Bovendien zijn er ook heel wat straten waar (te) snel gereden wordt. We doen daarom een oproep naar kandidaten om meter of peter te worden van een Victor Veilig. Dat kan met vermelding van naam, locatie en motivering tot 15 maart via kinderburgemeester@oudenburg.be .” Het stadsbestuur stelt tien bijkomende verkeersmaatjes ter beschikking aan de kindergemeenteraad voor de inwoners van Oudenburg. “Het siert de kindergemeenteraad om dit initiatief te nemen en alle inwoners te betrekken bij hun ambitie om Oudenburg verkeersveiliger te maken”, zegt jeugdschepen Romina Vanhooren (Open Vld). “Omwonenden zullen bij de meters en peters terecht kunnen om Victor Veilig op te halen en buiten te zetten tijdens speelmomenten. Victor Veilig wordt telkens per twee ontleend, om dus aan beide kanten van de straat eentje te zetten. Na elk speelmoment dienen de figuurtjes binnengehaald te worden. Bestuurders moeten er attent op gemaakt worden dat kinderen aan het spelen zijn. Indien Victor Veilig continu buiten staat, verliest het zijn effect.”

In april worden de peters en meter bekendgemaakt. 

6 De kindergemeenteraad van Oudenburg trok door de straten van de stad en zoekt peters en meters voor Veilig Victor, de gele verkeersmascotte.
TVA De kindergemeenteraad van Oudenburg trok door de straten van de stad en zoekt peters en meters voor Veilig Victor, de gele verkeersmascotte.
6 De kindergemeenteraad van Oudenburg trok door de straten van de stad en zoekt peters en meters voor Veilig Victor, de gele verkeersmascotte.
TVA De kindergemeenteraad van Oudenburg trok door de straten van de stad en zoekt peters en meters voor Veilig Victor, de gele verkeersmascotte.
6 De kindergemeenteraad van Oudenburg trok door de straten van de stad en zoekt peters en meters voor Veilig Victor, de gele verkeersmascotte.
TVA De kindergemeenteraad van Oudenburg trok door de straten van de stad en zoekt peters en meters voor Veilig Victor, de gele verkeersmascotte.
6 De kindergemeenteraad van Oudenburg trok door de straten van de stad en zoekt peters en meters voor Veilig Victor, de gele verkeersmascotte.
TVA De kindergemeenteraad van Oudenburg trok door de straten van de stad en zoekt peters en meters voor Veilig Victor, de gele verkeersmascotte.

Lees meer