ter illustratie
De Lijn ter illustratie

Stad springt extra bij voor abonnement Buzzy Pazz

Vanaf volgend schooljaar verhoogt het stadsbestuur de tussenkomst in de prijs van de Buzzy Pazz tot 30 procent. Ook is er een verhoogde tussenkomst in de kosten voor georganiseerd schoolvervoer. 

De tussenkomst voor dat laatste stijgt van 45 euro naar 65 euro per leerling en van 180 naar 260 euro per gezin per schooljaar. “Een verplaatsing met de bus naar school is veilig, efficiënt en duurzaam”, meent schepen van Mobiliteit Gino Dumon (sp.a). “Met de verhoogde tussenkomst van 25 naar 30 procent willen we jongeren blijven aanzetten om meer gebruik te maken van het georganiseerd vervoer en de gezinnen daarbij extra financieel ondersteunen. Ook voor kinderen die tijdelijk in Oudenburg verblijven bij co-ouderschap wordt dit voordeel toegepast.”

Voor bedragen lager dan 15 euro per gezin is er geen tussenkomst meer. “De administratieve kost is hierbij te hoog vergeleken met het voordeel”, aldus de schepen.

Lees meer