Het gemeentehuis in Meeuwen.
Karolien Coenen Het gemeentehuis in Meeuwen.

Online afsprakensysteem van 41.000 euro moet operationeel zijn in 2021

De gemeente Oudsbergen trekt zo’n 41.000 euro uit voor een online afsprakensysteem. Dat moet operationeel zijn tegen 1 januari 2021, wanneer Oudsbergen start met de vernieuwde dienstverlening. “Zo willen we onze inwoners sneller en beter helpen”, zegt Hanne Schrooten (CD&V), als schepen bevoegd voor onthaal.

Werken op afspraak wordt een belangrijk onderdeel in de nieuwe dienstverlening van Oudsbergen. “Het loket burgeradministratie blijft vrij geopend, maar zal ook na afspraak beschikbaar zijn”, verduidelijkt Schrooten. Naast de vrije inloopmomenten van 9 tot 12 uur in Meeuwen en van 15 tot 18 uur in Opglabbeek, kunnen er afspraken geboekt worden. “Dat kan minstens één keer per week tot 19 uur. In drukke periodes, zoals voor schoolvakanties, kunnen we meer tijdstippen beschikbaar maken.”

Gebruiksvriendelijker

Andere diensten werken vandaag al op afspraak. “Voor de loketten ‘bouwen & wonen’ en ‘welzijn’ kunnen afspraken enkel telefonisch worden vastgelegd. Met het afsprakensysteem willen we het gebruiksvriendelijker maken om een afspraak te boeken, zoals inwoners intussen gewend zijn van bijvoorbeeld hun huisarts.”

De dienstverlening wordt in beide gemeentehuizen aangeboden. “De medewerkers zullen dan bijvoorbeeld de ene dag in Opglabbeek en de andere dag in Meeuwen werken”, geeft Schrooten nog mee. “Wie minder vertrouwd is met het digitale, kan vanaf 2020 ook terecht bij ons klantencontactcentrum. Dat zal telefonisch bereikbaar zijn van 8 tot 18 uur en op vrijdag tot 16 uur.”

Lees meer