Peer.
Karolien Coenen Peer.

Peers herstelplan bevat WinkelPeer-waardebonnen en tal van steunmaatregelen

Over de partijgrenzen heen is de gemeenteraad van Peer tot een aantal herstelmaatregelen omtrent de coronacrisis gekomen. Zo zal elk Peers gezin een WinkelPeer-waardebon ontvangen, komen er steunmaatregelen voor de toeristische sector, de organisatoren van evenementen en het verenigingsleven en worden er ook sociale maatregelen uitgewerkt.

Tijdens de gemeenteraadszitting van woensdagavond werden de grote principes voor het herstelplan voor goedkeuring op tafel gelegd. Die zullen nu verder worden uitgewerkt richting het definitieve herstelplan. Elk Peers gezin dat recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg (een 1.200-tal gezinnen), ontvangt een bon ter waarde van 40 euro verhoogd met 5 euro per persoon ten laste. De andere gezinnen krijgen bij de aankoop van een bon van 40 euro, een waardebon van 80 euro. Die waardebonnen kunnen besteed worden bij lokale ondernemingen.

Marktkramers en toeristische sector 

Ook marktkramers worden ondersteund door vrijstelling van het standgeld voor het tweede kwartaal van 2020. Wat verblijfsaccommodaties betreft zal de stad Peer een bijdrage leveren in de vorm van het kwijtschelden van twee twaalfden van de belasting. De aanvangsdatum voor toepassing van de vernieuwde belasting op overnachtingen in toeristische logies (buiten de verblijfsparken) wordt uitgesteld tot 1 januari 2022. Andere toeristische accommodaties die buiten de steunmaatregelen van hogere overheden vallen, kunnen in bepaalde gevallen aanspraak maken op een premie van 1.500 euro.

Evenementen

Organisatoren van evenementen binnen Peer zullen hun subsidies nog gedeeltelijk toegekend zien. Daarnaast kunnen verenigingen en ontmoetingscentra rekenen op een éénmalige verhoging van de werkingssubsidies met 25%, wordt het charter van OKO vzw onderschreven en is er een tegoedregeling uitgewerkt voor deelnemers van geannuleerde activiteiten. Het geld uit de vervallen of niet opgevraagde waardebonnen zal ten slotte gebruikt worden voor armoedebestrijding.

Lees meer